Заседания

Заседание от дата 07.04.2021 от 12:30 часа.

Заседание от дата 05.04.2021 от 00:35 часа.

Заседание от дата 04.04.2021 от 10:00 часа.

Заседание от дата 04.04.2021 от 08:00 часа.

Заседание от дата 03.04.2021 от 17:00 часа.

Заседание от дата 02.04.2021 от 17:00 часа.

Заседание от дата 01.04.2021 от 17:00 часа.

Заседание от дата 29.03.2021 от 16:30 часа.

Заседание от дата 28.03.2021 от 10:00 часа.

Заседание от дата 25.03.2021 от 16:00 часа.

Заседание от дата 23.03.2021 от 16:00 часа.

Заседание от дата 18.03.2021 от 16:00 часа.

Заседание от дата 16.03.2021 от 16:00 часа.

Заседание от дата 15.03.2021 от 11:00 часа.

Заседание от дата 12.03.2021 от 16:00 часа.

Заседание от дата 09.03.2021 от 12:30 часа.

Заседание от дата 06.03.2021 от 10:00 часа.

Заседание от дата 04.03.2021 от 12:00 часа.

Заседание от дата 02.03.2021 от 16:00 часа.

Календар

Решения

  • № 231-НС / 07.04.2021

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 230-НС / 05.04.2021

    относно: Приемане флаш памет от електронно устройство, определена за СИК 2116 00030 Община Нова Загора, за валидна за СИК 2116 00 031 при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 229-НС / 05.04.2021

    относно: Приемане на приемо-предавателна разписка № 21019034 за СИК 2120 00 025, община Сливен

всички решения