05.03.2021

ОБУЧЕНИЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК

С оглед необходимостта от провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни  комисии  и в изпълнение на задълженията по прилагането на Изборния кодекс и на основание чл. 70, ал.4 във вр. с чл.72, ал.1, т.3 от Изборния кодекс, РИК 21- Сливен 

ОПРЕДЕЛЯ

 датата и мястото за провеждане на обучения на членовете на СИК  на територията на РИК-21 Сливен, както и състава на обучаващите членове на РИК, по общини, както следва:

ЗА ОБЩИНА СЛИВЕН:

 Място: Зала "Васил Левски" - Сливен

 Дата:   На 23.03.2021 г. от 10.00 ч. за членове на СИК от № 01 до № 060

На 23.03.2021 г. от 13.00 ч. за членове на СИК от № 061 до № 126

На 24.03.2021 г. от 10.00 ч. за членове на СИК от № 127 до № 181

 ЗА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

 Място: Театрален салон на читалище „Диньо Петров“

 Дата: На 25.03.2021 г. от 10.00 ч. за членове на СИК № 01 – СИК № 063

 ЗА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

 Място: Читалище „Св.Св.Кирил и Методий“

 Дата: На 25.03.2021 г. от 13.00 ч. за членове на СИК № 01 – СИК № 020

 ЗА ОБЩИНА КОТЕЛ

 Място: Зала на Общински съвет – Котел в Община Котел

 Дата: 26.03.2021 г. от 10.00 ч. за членове на СИК № 01 – СИК № 030

 

Обучаващи:   СТЕЛЛИ СТЕФАНОВА

СЕВДА ОСМАНОВА

СТАНИМИР ТУДЖАРОВ

05.03.2021

Застъпници и Представители

ЗАСТЪПНИЦИ и ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Статут на застъпниците

Застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите.

Когато регистрацията на кандидатска листа е заличена, заличаването е в сила и за застъпниците на кандидатите от тази листа.

Застъпниците не могат да бъдат придружители на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването..

Застъпниците не могат да бъдат кандидати за народни представители, наблюдатели, представители на друга партия, коалиция или инициативен комитет, членове на избирателна комисия, членове на друг инициативен комитет, анкетьори или друго подобно качество.

Застъпниците на кандидатите от кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети запазват статута си до обявяване на резултатите от изборите.

На лицата в качеството им на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

При осъществяване на функциите и упражняване на правата си застъпниците спазват строго Закона за мерките и действията по време на извънредно положение и указанията на Министерството на здравеопазването за провеждане на изборния процес в условията на обявена епидемична обстановка във връзка с  Ковид-19, както и указанията на ЦИК, РИК и СИК в тази насока.

 

РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Партиите и коалициите, които ще имат застъпници в изборния процес трябва да знаят, че:

1.Броят на застъпниците за всяка участваща в изборите и регистрирана в РИК 21 партия/коалиция може да бъде по- малък или равен на броя на секциите в 21 избирателен район Сливен, които са общо 292, както следва:

СИК в Община Сливен- 181

СИК в Община Нова Загора- 62

СИК в Община Котел-30

СИК в Община Твърдица- 19


2.Застъпниците не са обвързани с конкретна секция/СИК/, но в една СИК може да присъства само 1/един/ застъпник на партия/коалиция.

Застъпникът не може да участва в изборния процес в повече от една роля. Лицата с дублирани роли се заличават, щабовете на партиите се информират за това, а ако имат  издадени удостоверения те се обявяват за невалидни и на тяхно място се назначават лица от резервите.

 

3.Регистриране на застъпници:

До 17:00 на 03.04.2021 година партиите/коалициите, представят в РИК 21 Сливен:

а/Заявление за регистрация на застъпници по образец

(Приложение № 40-НС от изборните книжа)

б/ списък на застъпниците по образец

(Приложение № 40-НС от изборните книжа),

както на хартиен, така и на електронен носител в Excel формат.
Приложен е ОБРАЗЕЦ НА ТАБЛИЦА за ползване, в която са заложени проверки за валидност на ЕГН

/при невалидно ЕГН клетката се оцветява в червено, а при дублирано ЕГН- в жълто.

Без електронен носител на данните за застъпниците документи няма да се приемат.

Списъкът се подписва от упълномощения представител на партията/коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

в/Декларация от всеки застъпник по образец

(Приложение № 42-НС от изборните книжа)

След регистриране и проверки в централната система, РИК 21 издава на всеки застъпник удостоверение по образец

 (Приложение № 45-НС)

 което служи за легитимиране пред СИК и важи до обявяване на изборните резултати.

Всеки застъпник носи отличителен знак в съответствие с решение

№ 1989-НС / 05.02.2021  Приложение 1

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Общ брой представители. Легитимиране

В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция и инициативен комитет, регистрирали кандидати.

Общият брой на представителите на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район /също както при ЗАСТЪПНИЦИ

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

Списъкът се подписва и предава до изборния ден 17:00 на 03.04.2021 год. на РИК 21 от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. Списъкът се изготвя и на технически носител в EXCEL формат и се предава също на РИК 21. Комисията публикува списъка на интернет страницата си rik21.cik.bg, в секция РЕГИСТРИ при спазване изискванията за защита на личните данни.

Партията/коалицията издава ПЪЛНОМОЩНО с номер съответстващ на предадения в РИК списък, в което като елементи/реквизити са включени ИМЕНА, ЕГН и на коя Партия/коалиция лицето е ПРЕДСТАВИТЕЛ, подписано от представляващия съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощено от него лице.

Отличителни знаци

Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по ОБРАЗЕЦ, утвърден от Централната избирателна комисия.

Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия.

Представителят на партия, коалиция и инициативен комитет не може да бъде придружител и да участва в друга роля в изборния процес- застъпник, наблюдател, анкетьор и пр.

В хода на проверката по централизираната система, лицата с дублирани роли в изборния процес се отстраняват без уведомяване.

По желание Партиите и Коалициите могат да получат от РИК 21 Сливен готови таблици за попълване с проверка по ЕГН и вкл. проверка за дублиране на ЕГН.

Електронен адрес за получаване: [email protected]

 

Председател на РИК 21 Сливен: Росица Тодорова

01.03.2021

Пресконференция

Информираме всички заинтересовани медии, че на 04.03.2021 година /четвъртък/ от 11:00 часа говорителят на РИК 21 Сливен г-жа Стелли Стефанова организира пресконференция, на която ще бъдат изнесени данни за текущия изборен процес във връзка с подготовката и провеждането на Избори за Народно събрание 2021 година.

11.02.2021

Свикване на Първо заседание на РИК 21 Сливен

Уведомяваме всички членове на РИК 21 Сливен, че на 13.02..2021 година/ събота/ от 10:00 часа Председателят на РИК 21 Сливен свиква първо заседание на назначената комисия РИК 21 за участие в изборите  за Народно събрание на 04.04.2021 година

Председател: Росица Тодорова

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 54-НС / 06.03.2021

  относно: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на ПП „ГЕРБ” при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 53-НС / 06.03.2021

  относно: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 52-НС / 06.03.2021

  относно: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА И ВМРО” при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

всички решения