Състав на РИК Сливен

Председател

 1. Росица Василева Тодорова

Зам. председатели

 1. Росица Колева Колева
 2. Станимир Петров Туджаров

Секретар

 1. Фатме Фикретова Мустафова

Членове

 1. Ани Николова Панделиева
 2. Атанас Иванов Митев
 3. Венета Стефанова Манолова-Драганова
 4. Галя Агоп Хачадурян
 5. Диана Ненчева Димитрова
 6. Николай Господинов Сандев
 7. Петко Петров Крълев
 8. Румянка Димитрова Русева
 9. Севда Хюсеинова Османова
 10. Стела Стоянова Данчева
 11. Стелли Славова Стефанова

Календар

Решения

 • № 231-НС / 07.04.2021

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

 • № 230-НС / 05.04.2021

  относно: Приемане флаш памет от електронно устройство, определена за СИК 2116 00030 Община Нова Загора, за валидна за СИК 2116 00 031 при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 229-НС / 05.04.2021

  относно: Приемане на приемо-предавателна разписка № 21019034 за СИК 2120 00 025, община Сливен

всички решения