Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 229-НС
Сливен, 05.04.2021

ОТНОСНО: Приемане на приемо-предавателна разписка № 21019034 за СИК 2120 00 025, община Сливен

На 05.04.2021г. в 05.04ч. ч. при изчитане на съдържанието на записващото устройство (флаш памет) за СИК 2120 00 025 операторът, въвеждащ данните, при визуализиране от програмата на въведените от него данни установява, че за КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“  е гласувано чрез машинен вот с преференция за кандидат, който е заличен от листата на политическата сила.

Съобразно това, РИК-21 извършиха проверка на кандидатските листи и решенията за тяхното регистриране и обявяване, при която установи следното:

Със свое решение №38- НС / 02.03.2021г. РИК Сливен е регистрирал и обявил кандидатската листа на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за избиране на народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г., в която са посочени 12 (дванадесет) представители. С последващо решение № 106-НС/ 25.03.2021г. РИК-Сливен е заличил като кандидат за народен представител, поставен под  № 12 /дванадесет/ - Христо Илиев Илиев, в регистрираната  кандидатска листа на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, извършил е поправка в диспозитива на решение Решение № 38-НС от 02.03.2021 г. на РИК-Сливен, като за позиция номер № 12 от регистрираната кандидатска листа е вписвано  „заличен“, извършил е съответната поправка в Приложение № 1, което е неразделна част от решение № 49-НС от 04.03.2021 г. и е  анулирал издаденото удостоверение на заличения кандидат.

Така извършената своевременна корекция относно заличения кандидат са отразени на таблата за гласуване и хартиените бюлетини, но не са били надлежно отразени в софтуера на устройствата за машинно гласуване.

Поради факта, че извършеното гласуване посредством техническото устройство е извършено за кандидат, който е заличен, се дължи на технически причини, и с оглед обстоятелството, че е налице сработване на всички останали контроли, РИК –Сливен следва  да приеме протокола във вида, в който е въведен, както и издадената приемо-предавателна разписка с уникален номер, която да съдържа всички реквизити на предложението за разписка.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал.4 и съобразно т. 31 от Методически указания на ЦИК по прилагане на изборния кодекс от РИК, приети с реш.№ 2248-НС от 18.03.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

Р Е Ш И :

ПРИЕМА приемо-предавателна разписка с № 21019034 от 05.04.2021г. и протокол на СИК 2120 00 025 в Община Сливен във вида, в който е въведен от оператор на „Информационно обслужване“ АД, а именно с посочена преференция за кандидат 112 с номер на политическа сила 18 ( КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“) в т.8 „Разпределение на предпочитанията (преференциите) за кандидатите от листите на партиите и коалициите“.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 06.04.2021 в 14:12 часа

Календар

Решения

  • № 231-НС / 07.04.2021

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 230-НС / 05.04.2021

    относно: Приемане флаш памет от електронно устройство, определена за СИК 2116 00030 Община Нова Загора, за валидна за СИК 2116 00 031 при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 229-НС / 05.04.2021

    относно: Приемане на приемо-предавателна разписка № 21019034 за СИК 2120 00 025, община Сливен

всички решения