Заседания

Заседание от дата 26.05.2019 от 08:00 часа.

Заседание от дата 25.05.2019 от 10:30 часа.

Заседание от дата 21.05.2019 от 10:00 часа.

Заседание от дата 20.05.2019 от 12:00 часа.

Заседание от дата 18.05.2019 от 12:00 часа.

Заседание от дата 16.05.2019 от 13:00 часа.

Заседание от дата 13.05.2019 от 12:00 часа.

Заседание от дата 08.05.2019 от 13:00 часа.

Заседание от дата 15.04.2019 от 12:00 часа.

Заседание от дата 09.04.2019 от 12:00 часа.

Заседание от дата 06.04.2019 от 09:00 часа.

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 29.05.2019

    относно: Определяне на членове от различни партии и коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ“ГРАО“ - Сливен за област Сливен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им до ТЗ ГРАО – Сливен

  • № 140-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на начина на връщане на сгрешен протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК 2111 00 0004 при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

  • № 139-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК/ПСИК при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

всички решения