Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 141-ЕП
Сливен, 29.05.2019

ОТНОСНО: Определяне на членове от различни партии и коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ“ГРАО“ - Сливен за област Сливен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им до ТЗ ГРАО – Сливен

Съгласно Решение № 312-ЕП/14.05.2019 г. на ЦИК предаването на  избирателните списъци  по предварително съгласуван с ТЗ“ГРАО“ в присъствието на изрично определени лица, като за предаването се съставя протокол, който се подписва от присъствалите упълномощени представители.  За предаването на избирателните списъци от РИК 21 – Сливен следва да определи свои представителите, които да представляват Комисията.

Предвид гореизложеното и на основание чл.70, ал.4 във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс РИК - Сливен

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ следните свои представители:

 

ДИМИТЪР ЛЮБОЗАРОВ ВЪНДЕВ

ЛЮБОМИР АСЕНОВ ЗАХАРИЕВ

НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ САНДЕВ

които да предадат избирателните списъци получени от Община Сливен, Община Нова Загора, Община Котел и Община Твърдица при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., които да съпроводят транспортното средство, което ги превозва, до сградата на ТЗ ГРАО- Сливен.

УКАЗВА  на председателя на РИК 21 – Сливен да упълномощи така определените лица с нарочно пълномощно.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Мария Асенова Чомпова

* Публикувано на 30.05.2019 в 10:12 часа

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 29.05.2019

    относно: Определяне на членове от различни партии и коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ“ГРАО“ - Сливен за област Сливен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им до ТЗ ГРАО – Сливен

  • № 140-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на начина на връщане на сгрешен протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК 2111 00 0004 при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

  • № 139-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК/ПСИК при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

всички решения