Състав на РИК Сливен

Председател

 1. Росица Василева Тодорова

Зам. председатели

 1. Росица Колева Колева
 2. Фатме Фикретова Мустафова

Секретар

 1. Мария Асенова Чомпова

Членове

 1. Димитър Желев Иванов
 2. Димитър Любозаров Въндев
 3. Жанета Кънева Стойчева
 4. Любомир Асенов Захариев
 5. Маргарита Недялкова Камбосева
 6. Митко Донев Донев
 7. Николай Господинов Сандев
 8. Радка Тодорова Пенева
 9. Стела Стоянова Данчева
 10. Стелли Славова Стефанова
 11. Тодор Димитров Тодоров

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 29.05.2019

  относно: Определяне на членове от различни партии и коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ“ГРАО“ - Сливен за област Сливен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им до ТЗ ГРАО – Сливен

 • № 140-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на начина на връщане на сгрешен протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК 2111 00 0004 при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

 • № 139-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК/ПСИК при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

всички решения