Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 214-НС
Сливен, 04.04.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх.№ 303/ 04.04.2021г. по описа на РИК - Сливен от Иван Георгиев Фарашев като застъпник от квотата на КП „БСП за България“

На 04.04.2021г. в 07.55ч. в РИК- Сливен е постъпила жалба с вх.№ 303 по описа на Комисията от Иван Георгиев Фарашев, с която се уведомява РИК във II–ро ОУ „Христо Ботев“ представителите на конкретно посочени в сигнала политически сили „демонстративно развяват удостоверенията си за представители, които са издадени от съответните политически сили и на които има логото на партиите.“(цит.) Отправя се молба за вземане на отношение и осигуряване на изборния процес без скрита агитация.

С оглед така постъпилия сигнал представители на РИК- Сливен направиха посещение на място, при което установиха следното:

При направените проверки в избирателните секции в изборните помещения са присъствали представители на политически сили, застъпници и/ или наблюдатели, които са носели  утвърдените с решение № 1989-НС/ 05.02.2021г. на ЦИК обозначителни знаци – бадж с указаните в решението размери върху бял картон, на които с главни букви с черен цвят е изписано съответното качество. При поискване същите се легитимирали с надлежно издадено пълномощно от съответната политическа сила или удостоверение.

Съобразно така установената фактическа обстановка РИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес и притежаващ необходимите за това правомощия, което я прави валидна и допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна последните съображения:

В чл.125 от ИК законодателят е указал изрично, че представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК. Формата, видът и размерите са конкретно посочени в решение № 1989-НС/ 05.02.2021г. на ЦИК. Наред с това, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети се легитимират с пълномощно от представляващия съответната политическа сила, съгласно ал.5 на чл.124 от Изборния кодекс.

Съгласно легалното определение, дадено в §1, т.17 от ДР на ИК, "предизборна агитация" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори.

В конкретния случай при направената проверка не се установиха нарушения на изборния процес. Присъстващите в изборните помещения лица – представители, наблюдатели и/или застъпници, са носели регламентираните отличителни знаци, без да други отличителни белези, които видимо да дават информация от коя политическа сила са упълномощени. Разположени са на необходимото разстояние от членовете на съответната секционна избирателна комисия, на указаните им за това места.

Също така не бе установено да се провежда агитация по смисъла на закона, както открита, така и „скрита“ такава.

Всичко гореизложено обосновава правния извод за неоснователност на подадената жалба поради което и на основание чл. 72, ал.1, т. 20, предл. последно от Изборния кодекс Районна избирателна комисия - Сливен

 

Р Е Ш И :

 

 

            ОСТАВЯ без уважение  сигнал с вх.№ 303/ 04.04.2021г. от Иван Георгиев Фарашев.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

 

 

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 04.04.2021 в 09:24 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 231-НС / 07.04.2021

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

 • № 230-НС / 05.04.2021

  относно: Приемане флаш памет от електронно устройство, определена за СИК 2116 00030 Община Нова Загора, за валидна за СИК 2116 00 031 при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 229-НС / 05.04.2021

  относно: Приемане на приемо-предавателна разписка № 21019034 за СИК 2120 00 025, община Сливен

всички решения