Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите,
подадени до РИК и решенията по тях

Избори за народни представители 02.04.2023

Вх. №
Дата
Жалба / СигналПредметРешение на РИКРешение на ЦИКСъдебно решение
123456
47375
04.04.2023 09:11
Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“Нарушения на изборното законодателство, изразяващо в неосигурено копие на протокола с резултатите от гласуването от председателя на СИК № 212000082 – гр. Сливен. Настоява се да бъде потърсена отговорност по чл. 491, ал. 1 от ИК от председателя на комисията за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 8, чл. 126, ал. 1, т. 5, чл. 283.№ 195-НС / 05.04.2023
46374
02.04.2023 20:00
Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“Нарушаване на законоустановените изисквания за поставяне на две прозрачни кутии за гласуване в изборните помещения в СИК от № 212000153 – с. Мечкарево, общ. Сливен, СИК от № 212000056 – гр. Сливен, СИК от № 212000064 – гр. Сливен, свързани с осигуряването на две прозрачни кутии в изборните помещения – по една за гласуващите с хартиена бюлетина и за тези, упражнили правото си на вот с машина. Настоява се РИК-Сливен да предприеме действия, с които да разпореди спазването на Методическите указания на ЦИК в тази насока.№ 194-НС / 05.04.2023
45373
02.04.2023 20:00
Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“Нарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановените изисквания за поставяне на паравани в 11 помещения за гласуване в СИК в гр. Сливен. Настоява се РИК-Сливен да предприеме действия, с които да разпореди на съответните комисии да изпълнят императивната законова норма и да направят параван за гласуване, така че да се гарантира честното протичане на изборния процес.№ 193-НС / 05.04.2023
44372
02.04.2023 19:50
Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“Нарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановените изисквания за поставяне на паравани в 12 помещения за гласуване в СИК в гр. Сливен. Настоява се РИК-Сливен да предприеме действия, с които да разпореди на съответните комисии да изпълнят императивната законова норма и да направят параван за гласуване, така че да се гарантира честното протичане на изборния процес.№ 193-НС / 05.04.2023
43371
02.04.2023 19:43
Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“Нарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановените изисквания за поставяне на паравани в 5 помещения за гласуване в СИК в гр. Сливен. Настоява се РИК-Сливен да предприеме действия, с които да разпореди на съответните комисии да изпълнят императивната законова норма и да направят параван за гласуване, така че да се гарантира честното протичане на изборния процес.№ 193-НС / 05.04.2023
42370
02.04.2023 19:37
Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“Нарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановените изисквания за поставяне на паравани в 8 помещения за гласуване в СИК в гр. Сливен. Настоява се РИК-Сливен да предприеме действия, с които да разпореди на съответните комисии да изпълнят императивната законова норма и да направят параван за гласуване, така че да се гарантира честното протичане на изборния процес.№ 193-НС / 05.04.2023
41369
02.04.2023 19:32
Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“Нарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановените изисквания за поставяне на паравани в 9 помещения за гласуване в СИК в гр. Сливен. Настоява се РИК-Сливен да предприеме действия, с които да разпореди на съответните комисии да изпълнят императивната законова норма и да направят параван за гласуване, така че да се гарантира честното протичане на изборния процес.№ 193-НС / 05.04.2023
40368
02.04.2023 19:31
Климент Пламенов Шопов, кандидат за народен представител от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“Нарушения на изборното законодателство, изразяващо в присъствието на кмета на с. Каменово, общ. Нова Загора без да е регистриран за застъпник или да е включен в Регистъра на представители на политическите партии в изборното помещение на СИК от № 211600042. Настоява се за незабавна намеса от страна на РИК-Сливен за отстраняване на лицето от изборното помещение.№ 192-НС / 05.04.2023
39363
02.04.2023 17:07
Адв. Жулиета Мандажиева, упълномощена от Надежда Йорданова, в качеството й на представляващ КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“Нарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановените изисквания за поставяне на две прозрачни кутии за гласуване в изборните помещения в СИК от № 212000031 – гр. Сливен№ 190-НС / 02.04.2023
38362
02.04.2023 16:44
Диана ПетроваНарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановените изисквания за поставяне на две прозрачни кутии за гласуване в изборните помещения в СИК от № 212000035 – гр. Сливен№ 190-НС / 02.04.2023
37361
02.04.2023 16:05
Радост СтефановаНарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановените изисквания за поставяне на две прозрачни кутии за гласуване в изборните помещения в СИК от № 212000064 – гр. Сливен№ 190-НС / 02.04.2023
36359
02.04.2023 16:27
Деян Дечев, кандидат за народен представител от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ нарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановения начин за гласуване с машина в СИК № 212000038 – гр. Сливен, а именно – след невъзможност за гласуване машинно от гласоподаватели и написването на протокол от страна на СИК за това обстоятелство, не е дадена възможност на избирателите да гласуват с хартиена бюлетина, като им е указано да положат подписи в избирателните списъци. № 186-НС / 02.04.2023
35357
02.04.2023 15:53
Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ Нарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановените изисквания за поставяне на паравани в помещения за гласуване вСИК № 212000136 – с. Градско№ 184-НС / 02.04.2023
34356
02.04.2023 15:51
Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ Нарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановените изисквания за поставяне на паравани в помещения за гласуване в СИК № 212000137 – с. Новачево, общ. Сливен№ 184-НС / 02.04.2023
33355
02.04.2023 15:32
Деян Дечев, кандидат за народен представител от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“Нарушаване на законоустановения начин за гласуване с машина в СИК № 212000057 – гр. Сливен, а именно – след невъзможност за гласуване машинно от гласоподаватели и написването на протокол от страна на СИК за това обстоятелство, не е дадена възможност на избирателите да гласуват с хартиена бюлетина, като им е указано да положат подписи в избирателните списъци. № 186-НС / 02.04.2023
32353
02.04.2023 15:17
Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ Нарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановените изисквания за поставяне на паравани в помещения за гласуване в СИК № 212000099 – гр. Сливен№ 184-НС / 02.04.2023
31352
02.04.2023 15:16
Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“Нарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановените изисквания за поставяне на паравани в помещения за гласуване в СИК № 212000018 – гр. Сливен№ 184-НС / 02.04.2023
30351
02.04.2023 15:15
Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ Нарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановените изисквания за поставяне на паравани в помещения за гласуване в СИК № 212000037 – гр. Сливен№ 184-НС / 02.04.2023
29350
02.04.2023 15:10
Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“Нарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановените изисквания за поставяне на паравани в помещения за гласуване в СИК № 212000036 – гр. Сливен№ 184-НС / 02.04.2023
28349
02.04.2023 15:09
Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“Нарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановените изисквания за поставяне на паравани в помещения за гласуване в СИК № 212000035 – гр. Сливен№ 184-НС / 02.04.2023

Календар

Решения

  • № 195-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

  • № 194-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

  • № 193-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения