Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 192-НС
Сливен, 05.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по жалба с вх. № 368 от 02.04.2023 год., подадена от Климент Пламенов Шопов, кандидат за народен представител от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, относно присъствие на кмет на населено място в изборно помещение.

Производството е по реда на чл. 72, ал.1, т.20 от ИК, при следната фактическа обстановка.

 

            Постъпила е жалба с вх. № 368 от 02.04.2023 год. в 19:31 часа, с подател Климент Пламенов Шопов, кандидат за народен представител от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“. С разглежданата жалба се уведомява Районна избирателна комисия – Сливен за нарушения на изборното законодателство, изразяващо в присъствието на кмета на с. Каменово, общ. Нова Загора без да е регистриран за застъпник или да е включен в Регистъра на представители на политическите партии в изборното помещение на СИК от № 211600042. Настоява се за незабавна намеса от страна на РИК-Сливен за отстраняване на лицето от изборното помещение.

            Комисията намира, че жалбата е недопустима за разглеждане.

Изхождайки от часа на подаване на жалбата – 19:31, час, който по оперативен план съвпада с времето за подготовка на РИК за прием на изборните книжа от СИК на територията на областта и разпределение на функциите на членовете на същата за отчитане на резултатите от изборите за народни представители, проведени на 02.04.2023 год., Районна избирателна комисия гр. Сливен приема, че жалба с вх. № 368 от 02.04.2023 год. има уведомителен характер.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от ИК, Районна избирателна комисия – Сливен

 

РЕШИ:

ОСТАВЯ без разглеждане жалба с вх. № 368 от 02.04.2023 год. в 19:31 часа, с подател Климент Пламенов Шопов, кандидат за народен представител от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три-дневен срок от обявяването му чрез РИК 21 - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 05.04.2023 в 15:54 часа

Календар

Решения

  • № 195-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

  • № 194-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

  • № 193-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения