Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 97-ЕП
Сливен, 23.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на ПП „ДПС” при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление и предложение от Мустафа Мустафов, председател на областен съвет на ПП „ДПС”  с вх. № 205 от 22.05.2019 г. по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                  

                                                                          Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 

 1. В СИК № 2120 00 091, ОСВОБОЖДАВА Евгений Сашев Караулов като зам.председател с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Маноел Пенчев Пенев ЕГН…… тел……

 

 1. В СИК № 2120 00 164, ОСВОБОЖДАВА Хабибе Хасан Нури като член с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Господин Стоянов Янков ЕГН…… тел……

 

 1. В СИК № 2120 00 181, ОСВОБОЖДАВА Марийка Радева Дучева като член с ЕГН………………….. и НАЗНАЧАВА Стевка Петрова Панайотова с ЕГН..........

 

 1. В СИК № 2124 00 013, ОСВОБОЖДАВА Денислава Стоянова Зинова като зам.председател с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Радка Костова Луканова ЕГН…… тел……

 

ДА СЕ ИЗДАДAT  Удостоверени (Приложение № 26-ЕП от изборните книжа) със същия номер, а на освободените, да се анулират издадените им  такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Мария Асенова Чомпова

* Публикувано на 23.05.2019 в 16:40 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 29.05.2019

  относно: Определяне на членове от различни партии и коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ“ГРАО“ - Сливен за област Сливен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им до ТЗ ГРАО – Сливен

 • № 140-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на начина на връщане на сгрешен протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК 2111 00 0004 при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

 • № 139-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК/ПСИК при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

всички решения