Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 136-ЕП
Сливен, 26.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Нова Загора при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

При започване на изборния ден е постъпила информация, че председателят на СИК 2116 00 053 не се явява в изборния ден, като всички останали членове на секционната комисия са се явили. До 08.00ч. на изборния ден не е постъпило предложение от съответната политическата сила, като такова не е постъпило и от други политически сили. В РИК 21-Сливен е изчерпан списъкът на резервни членове, поради което е в невъзможност да назначи лице на негово място. Създалата ситуация налага прилагането на правилата на чл. 229, ал.3 от Изборния кодекс, а именно да бъде назначен заместник -председателят за председател и член на комисията за заместник-председател.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 229, ал.3 във връзка с чл. 96 и чл.66 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

Р Е Ш И :

 

 1. НАЗНАЧАВА в СИК 2116 00 053 заместник -председателя Стоян Колев Стоянов с ЕГН………. за председател
 2. НАЗНАЧАВА в СИК 2116 00 053 член Недка Василева Петкова с ЕГН…………………….. за заместник-председател

 

ДА СЕ ИЗДАДAT  Удостоверения (Приложение № 26-ЕП от изборните книжа) със същия номер, а на освободените, да се анулират издадените им  такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Мария Асенова Чомпова

* Публикувано на 26.05.2019 в 09:14 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 29.05.2019

  относно: Определяне на членове от различни партии и коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ“ГРАО“ - Сливен за област Сливен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им до ТЗ ГРАО – Сливен

 • № 140-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на начина на връщане на сгрешен протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК 2111 00 0004 при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

 • № 139-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК/ПСИК при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

всички решения