Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 123-ЕП
Сливен, 25.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на Коалиция „ВОЛЯ-Български Родолюбци“ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление и предложение от Недко Петков Жечев, представляващ Коалиция “ВОЛЯ” с вх. № 307 от 25.05.2019 г. и вх.№ 310/ 25.05.2019 по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на член от състава на посочените в предложенията секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 

 1. В СИК № 2120 00 103, ОСВОБОЖДАВА Донка Костова Минчева като член с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Катя Иванова Америкова, с ЕГН…… тел……
 2. В СИК № 2120 00 055, ОСВОБОЖДАВА Виктория Димитрова Димитрова като член с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Стела Стоянова Николова, с ЕГН…… тел……
 3. В СИК № 2120 00 071, ОСВОБОЖДАВА Константина Тодорова Канзонова като член с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Румяна Панайотова Костадинова , с ЕГН…… тел……
 4. В СИК № 2120 00 104, ОСВОБОЖДАВА Дияна Георгиева Канзонова като член с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Недка Добрева Денчева, с ЕГН…… тел……

 

ДА СЕ ИЗДАДАТ  Удостоверения (Приложение № 26-ЕП от изборните книжа) със същия номер, а на освободените, да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Мария Асенова Чомпова

* Публикувано на 26.05.2019 в 09:01 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 29.05.2019

  относно: Определяне на членове от различни партии и коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ“ГРАО“ - Сливен за област Сливен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им до ТЗ ГРАО – Сливен

 • № 140-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на начина на връщане на сгрешен протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК 2111 00 0004 при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

 • № 139-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК/ПСИК при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

всички решения