Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 122-ЕП
Сливен, 25.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ ” при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление и предложение от Атанас Костов Делибалтов, упълномощен представител КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ ” с  вх. № 304 от 25.05.2019 г., вх. № 317/25.05.2019г. и вх.№ № 327/25.05.2019г. по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

 

Р Е Ш И :

 

 

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателна комисия в Община Сливен,  както следва:

 1. В СИК № 2120 00 020, ОСВОБОЖДАВА Славяна Славова Славчева като член с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Даниела Василева Василева ЕГН…… тел……
 2. В СИК № 2120 00 024, ОСВОБОЖДАВА Николай Бориславов Далев като заместник-председател с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Марияна Тодорова Христова ЕГН…… тел……
 3. В СИК № 2120 00 024, ОСВОБОЖДАВА Петко Димитров Гроздев като член с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Мариана Георгиева Георгиева ЕГН…… тел……
 4. В СИК № 2120 00 037, ОСВОБОЖДАВА Димитринка Стоянова Димитрова като секретар с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Жана Петрова Червенкова ЕГН…… тел……
 5. В СИК № 2120 00 089, ОСВОБОЖДАВА Надка Тенева Славова като член с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Мария Йовчева Динева ЕГН…… тел……
 6. В СИК № 2120 00 092, ОСВОБОЖДАВА Николай Андреев Николов като член с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Райна Георгиева Николова ЕГН…… тел……
 7. В СИК № 2120 00 118, ОСВОБОЖДАВА Илиян Тенев Петков като член с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Христина Петрова Попова ЕГН…… тел……
 8. В СИК № 2120 00 125, ОСВОБОЖДАВА Даниела Василева Василева като председател с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Пенка Донева Антова ЕГН…… тел……
 9. В СИК № 2120 00 170, ОСВОБОЖДАВА Стоян Петков Атанасов като секретар с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Пламена Стоянова Петкова ЕГН…… тел……
 10. В СИК № 2120 00 170, ОСВОБОЖДАВА Пламена Стоянова Петкова като член с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Георги Сотиров Сотиров ЕГН…… тел……
 11. В СИК № 2120 00 178, ОСВОБОЖДАВА Радка Иванова Милева като член с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Мария Давидкова Панайотова ЕГН…… тел……
 12. В СИК № 2120 00 013, ОСВОБОЖДАВА Николай Вълчев Иванов като секретар с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Илияна Тодорова Джонева ЕГН…… тел……
 13. В СИК № 2120 00 073, ОСВОБОЖДАВА Валентина Димитрова Дичева като секретар с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Иванка Тодорова Димитрова ЕГН…… тел……
 14. В СИК № 2120 00 109, ОСВОБОЖДАВА Иванка Иванова Георгиева като секретар с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Николай Пешев Фарашев ЕГН…… тел……
 15. В СИК № 2120 00 121, ОСВОБОЖДАВА Тамара Василевна Ямалиева като секретар с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Донка Савова Кънчева ЕГН…… тел……

 

ДА СЕ ИЗДАДAT  Удостоверения (Приложение № 26-ЕП от изборните книжа) със същия номер, а на освободените, да се анулират издадените им  такива.

           

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Мария Асенова Чомпова

* Публикувано на 26.05.2019 в 09:00 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 29.05.2019

  относно: Определяне на членове от различни партии и коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ“ГРАО“ - Сливен за област Сливен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им до ТЗ ГРАО – Сливен

 • № 140-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на начина на връщане на сгрешен протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК 2111 00 0004 при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

 • № 139-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия протокол, определяне на член на РИК за предаване на нов протокол при сгрешен от СИК/ПСИК при попълването му протокол с резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

всички решения