Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 251-ПВР
Сливен, 21.11.2021

ОТНОСНО: Анулиране на приемо-предавателна разписка

При въвеждане на данните от протокола на СИК 212000191 ПВР е допусната техническа грешка, като неправилно е въведен фабричен номер на протокол и е потвърдена приемо-предавателна разписка със сработили контроли. При това положение и с оглед правилното отчитане на резултатите от гласуване с бюлетини е необходимо същата разписка да бъде заличена, като се издава нова със същите данни от протокола на СИК, но  с нов номер на приемо-предавателна разписка.

Предвид горното и на чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Сливен 

 

РЕШИ:

Анулира приемо-предавателна разписка с номер 21009001. Издава нова със същите данни на протокола на СИК, но с нов номер на приемо-предавателна разписка.

Решението да се предаде на Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия Сливен.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 73 от ИК в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Севда Хюсеинова Османова

* Публикувано на 22.11.2021 в 00:02 часа

Календар

Решения

  • № 252-ПВР / 24.11.2021

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 251-ПВР / 21.11.2021

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 250-ПВР / 21.11.2021

    относно: Получен сигнал относно манипулиране на машина в СИК 212000034, постъпило по телефона на РИК 21 – Сливен.

всички решения