Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 250-ПВР
Сливен, 21.11.2021

ОТНОСНО: Получен сигнал относно манипулиране на машина в СИК 212000034, постъпило по телефона на РИК 21 – Сливен.

В 16.50 ч. на 21.11.2021г. е получен сигнална телефона на РИК 21 – Сливен от дежурен полицай от ОД МВР Сливен, заведен с вх. № 392 / 21.11.2021г. по описа на РИК 21 – Сливен, съгласно който в СИК 212000034, в СОУ „П.К.Яворов“ е постъпил сигнал за манипулиране на машината чрез Bluetooth (Блутуут) устройство от мобилен телефон.

РИК 21 – Сливен в състав, определен съобразно Решение № 5-ПВР/НС от 25.09.2021г. извърши незабавна проверка обективирана в Констативен протокол № 13/21.11.2021г.

Извършената от техническите лица проверка е обективирана в Констативен протокол, съставен в 16:49ч., подписан и подпечатан от Предедателя, Зам. председателя, Секретаря на СИК и представителя на Сиела Норма, в качеството й на техническо лице – Величка Байнашева, съгласно който е установено по безспорен начин, че машината е надлежно пломбирана, както следва: 1 пломба в задната част на машината долу, 1 пломба на принтер, 1 пломба на захранващия панел и 1 пломба на USB сектора. Около машината няма никакви електронни устройства, нито има данни за функционална възможност за физическо сдвояване с такива.

На основание чл. 72, ал. (1), т.20 от Изборния кодекс, въз основа на извършените действия и събрана информация, РИК 21 – Сливен взе следното:

РЕШЕНИЕ:

Приема за установено, че няма данни за извършено нарушение, поради което ОТХВЪРЛЯ СИГНАЛА КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Севда Хюсеинова Османова

* Публикувано на 21.11.2021 в 19:02 часа

Календар

Решения

  • № 252-ПВР / 24.11.2021

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

  • № 251-ПВР / 21.11.2021

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 250-ПВР / 21.11.2021

    относно: Получен сигнал относно манипулиране на машина в СИК 212000034, постъпило по телефона на РИК 21 – Сливен.

всички решения