№ 14-НС / 24.08.2022

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатски листи за избиране на народни представители от политическа партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ при произвеждане в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 13-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне общия брой на членовете на секционните избирателни комисии по общини, разпределени по партии и коалиции, както и разпределението на ръководния им състав при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 12-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне oбщия брой членове на СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция и определяне броя на членовете на СИК и ПСИК по секционни избирателни комисии в изборен район 21- Сливенски при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 11-НС / 16.08.2022

ОТНОСНО : Определяне и обявяване номерата на изборните райони в МИР 21- Сливенски, формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции в областта при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 10-НС / 16.08.2022

ОТНОСНО : Изплащане на разходите за пътуване на членовете на Районнa избирателнa комисия - 21, чийто постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, където се провеждат заседанията на РИК - Сливен и заплащането им от държавния бюджет при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 9-НС / 16.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на отговорници по общини от членовете на РИК Сливен за територията на двадесет и първи изборен район - Сливен при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 8-НС / 16.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила на Районна избирателна комисия - Сливен ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 7-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срока за регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 02 октомври 2022 г.

№ 6-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Регистрация на инициативни комитети в РИК 21- Сливен за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година.

№ 5-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Привличане на експерти и технически сътрудник на граждански договор през целия период на работа на РИК 21 – Сливен и подготовката за предаването на книжата в ЦИК при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 4-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на работна група за жалби и сигнали при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 3-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Избиране на говорител на РИК 21– Сливен при произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 2-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на член на РИК 21– Сливен за участие при маркиране на печат на РИК 21-Сливен при произвеждане на изборите за народни представители на 02 Октомври 2022 г.

№ 1-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на седалище на РИК 21 – Сливен, телефони за контакт, електронен адрес и утвърждаване на образци на указателни табели и табла , както и места за обявяване на решения на РИК 21 – Сливен за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Календар

Решения

  • № 194-НС / 05.10.2022

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 193-НС / 04.10.2022

    относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

  • № 192-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения