26.09.2022

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА НА 01.10.2022 год.

            I.ОПРЕДЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН И РАЗПРЕДЕЛЯ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РИК 21-СЛИВЕН, КАКТО СЛЕДВА:

 1. ПЪРВО НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване 8.00 ч. от общината

    Населено място:                Час:        СИК:

1.ВЪГЛЕН

8:30

138

2.БЯЛА

9:00

139 и 140

3.НОВАЧЕВО

9:30

137

4.ГРАДСКО

10:00

136

5.ИЗГРЕВ

10:30

132

6.БОЖЕВЦИ

10:45

133

7.СРЕДОРЕК

11:00

134

8.СТАРА РЕКА

11:30

131

            Общо: 8 населени места; 9 избирателни секции

             РИК: ФАТМЕ МУСТАФОВА

 1. ВТОРО   НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване в 8.00 ч. от общината

    Населено място:                Час:          СИК:

 1.КРУШАРЕ

8:30

168 и 169

2.ЧОКОБА

9:00

163

3.БОЗАДЖИИ

9:30

158

4.СКОБЕЛЕВО

10:00

159

5.БИКОВО

10:30

157

6.КЕРМЕН

10:45

160,161 и 162

7.МЛАДОВО

11:15

156

8.КОВАЧИТЕ

11:30

152

            Общо: 8 населени места; 11 избирателни секции

             РИК: СРЕБРИНА ГАНУШЕВА

       

 1. ТРЕТО  НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване в 8.00 часа от общината

    Населено място:                 Час:       СИК:

 1.ЧИНТУЛОВО

8:30

141

2.МАЛКО ЧОЧОВЕНИ

8:45

142

3.ГАВРАИЛОВО

9:00

144 и 145

4. СЕЛИМИНОВО

9:30

146 И 147

5. ГОЛЯМО ЧОЧОВЕНИ

10:00

143

6.БИНКОС

10:30

148

7.СТРУПЕЦ

11:00

149

8.СТАРО СЕЛО

11:30

150

9.ЗЛАТИ ВОЙВОДА

12:00

151

            Общо: 9 населени места; 11 избирателни секции

             РИК: СЕВДА ОСМАНОВА

           

            4.ЧЕТВЪРТО НАПРАВЛЕНИЕ-тръгване 8.00 часа от общината

Населено място:                 Час:          СИК:

 1.КАМЕН

8:30

170

2.ЖЕЛЬО ВОЙВОДА

9:00

171,172 и 173

3.БЛАТЕЦ

9:30

179

4.ДРАГОДАНОВО

10:00

180

5.ТРАПОКЛОВО

10:30

181

6.ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО

10:45

182

7.ГЛУШНИК

11:00

178

8.КАЛОЯНОВО

11:30

177

9.ТОПОЛЧАНЕ

12:00

174,175 и 176

            Общо: 9 населени места; 13 избирателни секции

             РИК: ДРАГОМИР ДРАГАНОВ

                 

5.ПЕТО НАПРАВЛЕНИЕ - тръгване 8.00 часа от общината

 Населено място:                  Час:          СИК:

 

1.ГЕРГЕВЕЦ

8:30

167

2.САМУИЛОВО

8:45

165 и 166

3.ПАНАРЕТОВЦИ

9:15

154

4.ГЛУФИШЕВО

9:30

164

5.НИКОЛАЕВО

10:00

155

6.МЕЧКАРЕВО

10:30

153

            Общо: 6 населени места; 7 избирателни секции

             РИК: ЕЛИЗАБЕТ КЕНДЕРЯН

 6.ШЕСТО НАПРАВЛЕНИЕ – тръгване  8.00 часа от общината

Населено място:                  Час:        СИК:

1.СОТИРЯ

8:30

127 и 128

2.ИЧЕРА

9:30

129

3.РАКОВО

10:30

130

            Общо: 3 населени места; 4 избирателни секции

             РИК: МИНКО СТЕФАНОВ

             

            НАПРАВЛЕНИЯ ЗА СИК В ГРАД СЛИВЕН

            ОПРЕДЕЛЯ ЗА СИК В ГРАД СЛИВЕН, СЛЕДНИЯ ГРАФИК И ОТГОВОРНИ ЧЛЕНОВЕ НА РИК: 

                        МЯСТО – ЗАЛА „МАЙ“ НА ОБЩИНА – СЛИВЕН

  

13:30 часа

1

до

25

СИК

 

 

14:00 часа

26

до

52

СИК

 

 

14:30 часа

53

до

80

СИК

 

 

15:00 часа

81

до

106

СИК

 

 

15:30 часа

107

до

126

и от

183

до ………….

            ЧЛЕНОВЕ НА РИК: СТЕЛЛИ СТЕФАНОВА И ЕЛИЗАБЕТ КЕНДЕРЯН

 1. II. ОПРЕДЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, КАКТО СЛЕДВА:  

            ЧЛЕНОВЕ НА РИК: АНА СТАНКОВА, ВЕНЕТА СТЕФАНОВА МАНОЛОВА-ДРАГАНОВА, АТАНАС МИТЕВ И НИКОЛАЙ САНДЕВ

            МЯСТО И ЧАС НА ТРЪГВАНЕ - 10.00 Ч.

 

          III.  ОПРЕДЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА КОТЕЛКАКТО СЛЕДВА: 

                       ЧЛЕНОВЕ НА РИК: РОСИЦА ТОДОРОВА

                         МЯСТО И ЧАС НА ТРЪГВАНЕ - 11.00 Ч.

    ОПРЕДЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦАКАКТО СЛЕДВА:  

             ЧЛЕНОВЕ НА РИК: ТОДОР ТОДОРОВ

             МЯСТО И ЧАС НА ТРЪГВАНЕ - 11.00 Ч.

20.09.2022

Обучение на членовете на СИК

Във връзка с провеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 година Ви информираме за графика на обучение на членовете на Секционни избирателни комисии както следва:
Община Сливен - 26.09.2022 /понеделник/ Зала Сливен:

 • 09:30 ч. за СИК от 212000 001 до 212000 126     
 • 13:00 ч. за СИК от  212000 127 до 212000 183

Община Нова Загора- 27.09.2022/вторник/- читалище/театър/- 10:00 часа
Община Котел 27.09.2022/вторник/- сграда на читалище- 11:00 часа
Община Твърдица 27.09.2022/вторник/- читалище- малката зала 13:00 часа

Председател: Елизабет Кендерян
Секретар: Фатме Мустафова

19.09.2022

ВАЖНО!!! МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА СИК

17.09.2022

On-line обучение на Членовете на СИК

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за СИК - МИР –Сливен     

 

Дата: 25.09.2022 г. (неделя)

Час: 18:00 ч.

Аудитория: Членове на СИК

Времетраене: 40 мин.

 

Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 25.09.2022 (неделя) в 18:00 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 327 275 667 967
Passcode: sVRExm

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

 

Дата: 23.09.2022 г. (петък)

Час: 19:00 ч.

Аудитория: Членове на СИК

Времетраене: 40 мин.

 

Линк за присъединяване към обучителната он-лайн среща на 23.09.2022 (петък) в 19:00 ч.:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 312 680 238 857
Passcode: G9G9oh

Съгласно инструкцията получена от СИЕЛА НОРМА е препоръчително да се ползва браузъра Microsoft Edge.

Използва се приложението: Microsoft Teams meeting

Необходими данни за влизане в обучителната среща: Име, фамилия и РИК21 /Примерно: Иван Иванов, РИК21-Сливен/

По време на срещата е препоръчително микрофонът и камерата да са изключени.

10.09.2022

Предпечатен образец на бюлетина за гласуване на 02 октомври 2022

На основание т.7 от Решение № 1266-НС/15.08.2022 г. на ЦИК и протоколно решение от 09.09.2022 г. ЦИК разреши да се публикува предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

БЮЛЕТИНА

30.08.2022

ЗАСТЪПНИЦИ и ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ЗАСТЪПНИЦИ и ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Статут на застъпниците

Застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите.

Когато регистрацията на кандидатска листа е заличена, заличаването е в сила и за застъпниците на кандидатите от тази листа.

Застъпниците не могат да бъдат придружители на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването..

Застъпниците не могат да бъдат кандидати за народни представители, наблюдатели, представители на друга партия, коалиция или инициативен комитет, членове на избирателна комисия, членове на друг инициативен комитет, анкетьори или друго подобно качество.

Застъпниците на кандидатите от кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети запазват статута си до обявяване на резултатите от изборите.

На лицата в качеството им на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

При осъществяване на функциите и упражняване на правата си застъпниците спазват строго Закона за мерките и действията по време на извънредно положение и указанията на Министерството на здравеопазването за провеждане на изборния процес в условията на обявена епидемична обстановка във връзка с  Ковид-19, както и указанията на ЦИК, РИК и СИК в тази насока.

 

РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Партиите и коалициите, които ще имат застъпници в изборния процес трябва да знаят, че:

1.Броят на застъпниците за всяка участваща в изборите и регистрирана в РИК 21 партия/коалиция може да бъде по- малък или равен на броя на секциите в 21 избирателен район Сливен, които са общо 292, както следва:

СИК в Община Сливен- 181

СИК в Община Нова Загора- 62

СИК в Община Котел-30

СИК в Община Твърдица- 19


2.Застъпниците не са обвързани с конкретна секция/СИК/, но в една СИК може да присъства само 1/един/ застъпник на партия/коалиция.

Застъпникът не може да участва в изборния процес в повече от една роля. Лицата с дублирани роли се заличават, щабовете на партиите са информират за това, а ако имат  издадени удостоверения те се обявяват за невалидни и на тяхно място се назначават лица от резервите.

 

3.Регистриране на застъпници:

До 17:00 на 01.10.2022 година партиите/коалициите, представят в РИК 21 Сливен:

а/Заявление за регистрация на застъпници по образец

(Приложение № 43-НС от изборните книжа)

б/ списък на застъпниците по образец

(Приложение № 43-НС от изборните книжа),

както на хартиен, така и на електронен носител в Excel формат.
Приложен е ОБРАЗЕЦ НА ТАБЛИЦА за ползване, в която са заложени проверки за валидност на ЕГН

/при невалидно ЕГН клетката се оцветява в червено, а при дублирано ЕГН- в жълто.

Без електронен носител на данните за застъпниците документи няма да се приемат.

Списъкът се подписва от упълномощения представител на партията/коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

в/Декларация от всеки застъпник по образец

(Приложение № 45-НС от изборните книжа)

След регистриране и проверки в централната система, РИК 21 издава на всеки застъпник удостоверение по образец

 (Приложение № 48-НС)

 което служи за легитимиране пред СИК и важи до обявяване на изборните резултати.

Всеки застъпник носи отличителен знак в съответствие с решение на ЦИК и

 Приложение 1

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Общ брой представители. Легитимиране

В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция и инициативен комитет, регистрирали кандидати.

Общият брой на представителите на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район /също както при ЗАСТЪПНИЦИ

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители (Приложение № 1 към решение 1332-НС/26.08.2022) – на хартиен носител и  СПИСЪК с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата на технически носител в excel формат. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното. 

Предложенията се подават в РИК 21 до изборния ден 17:00 на 01.10.2022 год. от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. Комисията публикува списъка на интернет страницата си rik21.cik.bg, в секция РЕГИСТРИ при спазване изискванията за защита на личните данни.

Партията/коалицията издава ПЪЛНОМОЩНО с номер съответстващ на предадения в РИК списък, в което като елементи/реквизити са включени ИМЕНА, ЕГН и на коя Партия/коалиция лицето е ПРЕДСТАВИТЕЛ, подписано от представляващия съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощено от него лице. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.

Отличителни знаци

Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по ОБРАЗЕЦ, утвърден от Централната избирателна комисия.

Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия.

Представителят на партия, коалиция и инициативен комитет не може да бъде придружител и да участва в друга роля в изборния процес- застъпник, наблюдател, анкетьор и пр.

В хода на проверката по централизираната система, лицата с дублирани роли в изборния процес се отстраняват без уведомяване.

 

Председател на РИК 21 Сливен: Елизабет Кендерян

22.08.2022

ЕЛЕКТРОНЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Към предложението за регистрация на кандидатски листи (Приложение № 59-НС), следва да се представи и списък на кандидатите на технически носител в Еxcel формат (Свали образец от тук).

15.08.2022

Възнаграждения на членовете на СИК

Длъжност в СИК Възнаграждение за получаване на машини и подреждане на изборни книжа и помещение за представяне на протокола пред РИК КРАЙНА СУМА  
т.2.1 от 1200-НС/02.08.2022 т.2.2 от 1200-НС/02.08.2022 т.2.3 от 1200-НС/02.08.2022  
Председател 115 15 30 160  
Зам.председател 100 15 30 145  
Секретар 100 15 30 145  
Член 85 15 30 130  
ЗАБЕЛЕЖКА: Пълната крайна сума се получава от тези длъжностни лица, които са участвали във всички процедури  
  Получените суми не се облагат с данъци по ЗДДФЛ      
  Членовете на СИК се осигуряват  в предизборния, изборния и следващия ден за сметка на държавния бюджет
15.08.2022

Съобщение

Информираме всички заинтересовани инициативни комитети, коалиции и партии, че:

1.Срока за подаване на документите за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 02 октомври  2022 година е 17.00 часа на 22.08.2022 г. /40 дни преди изборния ден/. Приемането на документи се извършва всеки календарен ден от 9.00 до 17.00 ч.

2.Приемането на документите  за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции за участие в изборите за народни представители на 02 октомври  2022 г. се извършва всеки ден от 18.08.2022 г., от 09:00 до 17:00ч., в сградата на Областна администрация Сливен ул.“Димитър Добрович“ № 3.

3.Крайният срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи за народни представители е 17:00 ч. на 30.08.2022 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

Председател: Елизабет Кендерян

Секретар: Фатме Мустафова

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 194-НС / 05.10.2022

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 193-НС / 04.10.2022

  относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

 • № 192-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения