Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 185- НС
Сливен, 26.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Нова Загора по предложение на ПП „Атака” за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление и предложение от Стоян Стаматов Пенев, представляващ ПП „Атака” с вх. № 332 от 26.03.2017 г.  по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Нова Загора.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия -  Сливен

                       

                       

                                                                         Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на член от състава на посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Нова Загора, както следва:

 

 1. В СИК № 2116 00 005, ОСВОБОЖДАВА Пламен Динев Колев като зам. председател с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Петър Иванов Петров ЕГН…… тел……           ДА СЕ ИЗДАДЕ Удостоверение (Приложение № 27-НС от изборните книжа) със същия номер, а на освободения/те, да се анулира/т издаденото/ите му/им удостоверение.Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.
 2.  
 3.  

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 27.03.2017 в 00:48 часа

Календар

Решения

 • № 189- НС / 28.03.2017

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 • № 188- НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№ 336/ 26.03.2017 г. от Галина Любомирова Николова – Вучкова – член на общинското ръководство на ПП ГЕРБ-Сливен.

 • № 187- НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№ 335/ 26.03.2017 г. от Здравко Кирилов Костадинов – Общински председател на ПП ГЕРБ-Сливен

всички решения