Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 184- НС
Сливен, 26.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Нова Загора

Във връзка с така постъпилото заявление РИК-Сливен извърши проверка на наличните по преписката документи, при което установи следното от фактическа и правна страна:

Съгласно протокол № 1 от 15.02.2017г. за проведени консултации, подписан от Кмета на Община Нова Загора и от представителите на всички политически сили, участвали в преговорите, в СИК 2116 00 008 за КП“Обединени патриоти – НФСБ, ВМРО и АТАКА“ е определен един представител в тази СИК – зам.председател, а за ПП“АБВ“ също един представител – член на СИК. Към момента на подаване на заявлението РИК-Сливен установи, че в СИК 2116 00 008 е назначил двама членове от квотата на КП“Обединени патриоти – НФСБ, ВМРО и АТАКА“ и нито един от ПП“АБВ“.

Въз основа на изложеното се установява, че е допусната техническа грешка при назначаването на състава на СИК 2116 00 008, изразяваща се в назначаването на двама представители на КП“Обединени патриоти – НФСБ, ВМРО и АТАКА“, вместо по един от КП“Обединени патриоти – НФСБ, ВМРО и АТАКА“ и ПП“АБВ“. Съобразно проведените консултации за ПП „АБВ“ е определен член.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия -  Сливен

                                  

                                                                         Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА в СИК 2116 00 008 Галя Ганчева Пенчева като член.

НАЗНАЧАВА като на член Стоянка Русева Желязкова с ЕГН…………………

 

           ДА СЕ ИЗДАДЕ  Удостоверение (Приложение № 27-НС от изборните книжа) със същия номер, а на заличения, да се анулира издаденото му  удостоверение.

 

            Настоящото решение представлява неразделна част от решение № 73 / 13.03.2017г. на РИК-Сливен

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 27.03.2017 в 00:48 часа

Календар

Решения

  • № 189- НС / 28.03.2017

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

  • № 188- НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх.№ 336/ 26.03.2017 г. от Галина Любомирова Николова – Вучкова – член на общинското ръководство на ПП ГЕРБ-Сливен.

  • № 187- НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх.№ 335/ 26.03.2017 г. от Здравко Кирилов Костадинов – Общински председател на ПП ГЕРБ-Сливен

всички решения