Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 183- НС
Сливен, 26.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Котел по предложение на ПП “ГЕРБ“ за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г.

           Постъпило е заявление и предложение от Здравко Кирилов Костадинов, представляващ ПП “ ГЕРБ “ с вх. № 329  от 26.03.2017 г. по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Котел.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия -  Сливен

                       

                                                                     Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на член от състава на посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Котел, както следва:

 

 1. В СИК № 2111 00 027, ОСВОБОЖДАВА Нермин Рахмиева Хюсеинова като член ЕГН...... ,тел..., и НАЗНАЧАВА Фанка Веселинова Ангелова ЕГН…… тел…;  
 2. Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.
 3. ДА СЕ ИЗДАДЕ Удостоверение (Приложение № 27-НС от изборните книжа) със същия номер, а на освободения/те, да се анулира/т издаденото/ите му/им удостоверение.
 4.  

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 26.03.2017 в 09:20 часа

Календар

Решения

 • № 189- НС / 28.03.2017

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 • № 188- НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№ 336/ 26.03.2017 г. от Галина Любомирова Николова – Вучкова – член на общинското ръководство на ПП ГЕРБ-Сливен.

 • № 187- НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№ 335/ 26.03.2017 г. от Здравко Кирилов Костадинов – Общински председател на ПП ГЕРБ-Сливен

всички решения