Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 178- НС
Сливен, 26.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП “ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“ за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление и предложение от Георги Георгиев, пълномощник на Красимир Дончев Каракачанов, представляващ КП “ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“ с вх. № 321 и предложение от Доброслав Иванов Иванов, пълномощник на Валери Симеонов Симеонов, представляващ КП “ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“ с вх.№ 325от 26.03.2017 г. по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия -  Сливен

                       

                                                               Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен, както следва:

 

 1. В СИК № 2120 00 173, ОСВОБОЖДАВА Димитър Сотиров Булеваров като член с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Калина Георгиева Димитрова ЕГН…… тел…;
 2. В СИК № 2120 00 086, ОСВОБОЖДАВА Койка Тодорова Николова като секретар с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА  Мартина Георгиева Събева ЕГН…… тел…;
 3. В СИК № 2120 00 106, ОСВОБОЖДАВА Цветозар Георгиев Мустаков като секретар с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА  Койка Димитрова Николова ЕГН…… тел…;
 4. В СИК № 2120 00 154, ОСВОБОЖДАВА Ганка Тодорва Славова като член с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Дико Иванов Диков ЕГН…… тел…;

 

ДА СЕ ИЗДАДАТ Удостоверения (Приложение № 27-НС от изборните книжа) със същия номер, а на освободения/те, да се анулира/т издаденото/ите му/им  удостоверение.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 26.03.2017 в 09:04 часа

Календар

Решения

 • № 189- НС / 28.03.2017

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 • № 188- НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№ 336/ 26.03.2017 г. от Галина Любомирова Николова – Вучкова – член на общинското ръководство на ПП ГЕРБ-Сливен.

 • № 187- НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№ 335/ 26.03.2017 г. от Здравко Кирилов Костадинов – Общински председател на ПП ГЕРБ-Сливен

всички решения