Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 170- НС
Сливен, 25.03.2017

ОТНОСНО: Приемане на оперативен план на Районна избирателна комисия Сливен за изборния ден в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и първи район-Сливен

 

 

Р Е Ш И:

 

 

Приема оперативен план за организацията на работата в РИК-21 в изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. и приемането от СИК на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите съгласно Приложение №1 - неразделна част от настоящото решение.

 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 25.03.2017 в 16:37 часа

Календар

Решения

  • № 189- НС / 28.03.2017

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

  • № 188- НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх.№ 336/ 26.03.2017 г. от Галина Любомирова Николова – Вучкова – член на общинското ръководство на ПП ГЕРБ-Сливен.

  • № 187- НС / 26.03.2017

    относно: Жалба с вх.№ 335/ 26.03.2017 г. от Здравко Кирилов Костадинов – Общински председател на ПП ГЕРБ-Сливен

всички решения