Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 99-НС
Сливен, 23.09.2022

ОТНОСНО: Определяне на секции за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението в Община Твърдица при произвеждане на изборите народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, във връзка с чл.10, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1328-НС от 25.08.2022 г. на ЦИК, както и Заповед  487/23.09.2022 г. от кметa на Община Твърдица  и регистрирано вх.№ 162/23.09.2022 г. по описа на РИК,  РИК 21 – Сливен

 

РЕШИ:

 1. ОПРЕДЕЛЯ секции на първи етаж за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението в Община Твърдица, както следва:

Номер на избирателна секция:              Място на гласуване, адрес:

2124 00002                                                    пл. “Свобода“ №8

2124 00011                                                    гр. Шивачево ул. “Деньо Еленски“ №5

 1. ОБЯВЯВА телефон 0454/42315 и 0454/42311 в сградата на Община Твърдица, с заявки за помощ и транспорт в изборния ден.

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

                                   

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 23.09.2022 в 14:56 часа

Календар

Решения

 • № 192 -НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения ,домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

 • № 191-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 055

 • № 190-НС / 01.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 067

всички решения