Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 98-НС
Сливен, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Сливен по предложение на ПП „ Движение за права и свободи“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от Мустафа Мустафов в качеството му на упълномощен представител на Мустафа Карадайъ, представляващ ПП „Движение за права и свободи“  с вх. № 158/23.09.2022 г.  по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 

1.В СИК 212000082  на мястото на Зихни Ахмедов Нутфиев, ЕГН………….. на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначен Веселин Марков Великов, ЕГН……….., на длъжност ЧЛЕН,  образование средно, телефон…

2.В СИК 212000099  на мястото на Айнур Азисова Бадърова - Хюсеин, на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначена Диана Росенова Начева, ЕГН……….., на длъжност ЧЛЕН,  образование средно, телефон…

3.В СИК 212000166  на мястото на Боряна Иванова Атанасова, ЕГН………….. на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначена Мария Божилова Георгиева, ЕГН……….., на длъжност ЧЛЕН,  образование средно, телефон…

 

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 23.09.2022 в 14:48 часа

Календар

Решения

  • № 192 -НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения ,домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

  • № 191-НС / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 055

  • № 190-НС / 01.10.2022

    относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 067

всички решения