Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 97-НС
Сливен, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Твърдица по предложение на ПП „ Има такъв народ“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от МАРИЕЛА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА, в качеството й на пълномощник на Станислав Тодоров Трифонов, представляващ ПП „ Има такъв народ“  с вх. № 156/23.09.2022 г.  по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Твърдица.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Твърдица,  както следва:

 

  1. В СИК 212400009 на мястото на Милена Младенова Егова, ЕГН………….. на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначен Минчо Георгиев Егов, ЕГН………..;

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ ново удостоверение (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободения да се анулира издаденото му такова.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 23.09.2022 в 14:36 часа

Календар

Решения

  • № 192 -НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения ,домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

  • № 191-НС / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 055

  • № 190-НС / 01.10.2022

    относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 067

всички решения