Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 94-НС
Сливен, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на ПП „ Има такъв народ“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 

Постъпило е предложение от МАРИЕЛА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА, в качеството й на пълномощник на Станислав Тодоров Трифонов, представляващ ПП „ Има такъв народ“  с вх. № 153/23.09.2022 г.  по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 

 1. В СИК 212000016 на мястото на Добромир Илиев Добрев, на длъжност секретар, да бъде назначен Илия Атанасов Ракладжиев, ЕГН………….
 2. В СИК 212000031 на мястото на Румен Сергеев Рупенян, на длъжност член, да бъде назначена Галинна Сергеева Рупенян, ЕГН………………
 3. В СИК 212000038 на мястото на Живко Атанасов Атанасов, на длъжност секретар , да бъде назначен Атанас Валериев Райков, ЕГН………………
 4. В СИК 212000065 на мястото на Ваня Благоева Димитрова, на длъжност член, да бъде назначен Стоян Димов Димов , ЕГН………………
 5. В СИК 212000111 на мястото на Даниела Костадинова Колева, на длъжност председател, да бъде назначен Йордан Стефанов Стефанов, ЕГН………………
 6. В СИК 212000124 на мястото на Добрин Колев Косев, на длъжност член, да бъде назначена Катя Георгиева Стефанова , ЕГН………………
 7. В СИК 212000141 на мястото на Жанета Георгиева Кижева, на длъжност член, да бъде назначен Ивелин Георгиев Калчев, ЕГН………………
 8. В СИК 212000142 на мястото на Мариана Николаева Иванова, на длъжност член, да бъде назначен Тома Георгиев Томов, ЕГН………………
 9. В СИК 212000149 на мястото на Здравко Илиев Дмитров, на длъжност секретар да бъде назначен Стойчо Йорданов Терзиев, ЕГН………………
 10. В СИК 212000151 на мястото на Георги Янков Стойчев, на длъжност председател, да бъде назначена Зарка Радева Жечева, ЕГН………………
 11. В СИК 212000153 на мястото на Мариана Николова Янчева, на длъжност зам.председател, да бъде назначена Снежанка Тенева Кирилова, ЕГН………………
 12. В СИК 212000157 на мястото на Даниел Петров Белачев, на длъжност член, да бъде назначен Георги Иванов Иванов, ЕГН………………
 13. В СИК 212000112 на мястото на Преслава Красимирова Димитрова ,на длъжност член да бъде назначена Щефи Георгиева Щилиянова, ЕГН :…..

 

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 23.09.2022 в 14:27 часа

Календар

Решения

 • № 192 -НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения ,домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

 • № 191-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 055

 • № 190-НС / 01.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 067

всички решения