Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 93-НС
Сливен, 23.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на подвижна секционна избирателна комисия № 212000183 на територията на община Сливен община Сливен при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпили са Предложения от Елена Димчева Стоянова, в качеството й на пълномощник на Татяна Славова Султанова-Сивева, представляващ КП „Продължаваме Промяната”   с вх. № 148/21.09.2022 г.; Здравко Кирилов Костадинов в качеството му на пълномощник на Десислава Жекова Танева- областен координатор на ПП „ГЕРБ“ и на Бойко Методиев Борисов- представляващ ПП „ГЕРБ“ с вх. № 159/23.09.2022 г., предложение от Ралица Донкова Пашова в качеството й на пълномощник на Корнелия Петрова Нинова представляваща КП "БСП за БЪЛГАРИЯ“ с вх. № 160 /23.09.2022 г., предложение от Мустафа Юсеинов Мустафов в качеството му на пълномощник на Мустафа Карадайъ - областен координатор на ПП “ДПС“ за област Сливен с вх. №/158.09.2022 г., предложение от Даниела Димитрова Баджева, в качеството й на пълномощник на Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, представляващи коалиция „ДБ-Обединение“ с вх. № 146 / 23.09.2022 г. , предложение от Мариела Красимирова Георгиева, в качеството на пълномощник на Станислав Тодоров Трифонов с вх.№ 153 /23.09.2022 г. и предложение от  Климент Пламенов Шопов в качеството му на пълномощник на Костадин Костадинов, представляващ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“  с вх. № 152 /22.09.2022 г  по описа на РИК – 21 – Сливен.

След преглед на свое решение № 75-НС от 20.09.2022 г. и извършване на проверка на постъпилите документи, както и Протокол от консултациите, проведени на 24.08.2022 г. при кмета на Община Сливен,

          На основание чл. 72, ал. 1 т.4, във връзка с чл.9, ал.6 и ал.8 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен                                                                        

Р Е Ш И:

 1.Назначава членовете на  ПСИК  в община Сливен, както следва:

 

  № на секция

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

212000183

Николай Петев Боюклиев

Председател

 

Венелин Димитров Митев

Зам. председател

 

Халил Мустафов Келов

Секретар

 

Димитър Георгиев Темелков

член

 

Емилия Красимирова Петрова

член

 

Койчо Петров Коев

член

 

Антоанета Минкова Христова

член

ДА СЕ ИЗДАДAТ удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа) на назначените по т.1 членове на СИК.

           

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 23.09.2022 в 14:21 часа

Календар

Решения

  • № 192 -НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения ,домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

  • № 191-НС / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 055

  • № 190-НС / 01.10.2022

    относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 067

всички решения