Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 92-НС
Сливен, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Нова Загора по предложение на КП „Продължаваме Промяната” при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от ЕЛЕНА ДИМЧЕВА СТОЯНОВА, в качеството й на пълномощник на ТАТЯНА СЛАВОВА СУЛТАНОВА-СИВЕВА, представляващ КП „Продължаваме Промяната”   с вх. № 150/21.09.2022 г. , по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Нова Загора.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Нова Загора,  както следва:

 1. В СИК 211600007 на мястото на член Росица Петрова  , да бъде назначена Татяна Йорданова Динева, ЕГН………..
 2. В СИК 211600012 на мястото на председател Радомира Игнатова Добрева да бъде назначен  Дойчо Кънчев Дойчев, ЕГН………..
 3. В СИК 211600017 на мястото на член Тинка Димитрова Петрова, да бъде назначена Галя Николова Николова, ЕГН:…………..
 4. В СИК 211600017 на мястото на председател Тоня Петрова Димитрова, да бъде назначена Радомира Игнатова Добрева ЕГН:…………..
 1. В СИК 211600018 на мястото на зам.председател Вълкана Донева Христова,да бъде назначена Донка Станева Стоянова, ЕГН: …………….
 2. В СИК 211600018 на мястото на Донка Станева Стоянова-член, да бъде назначена Вълкана Донева Христова, ЕГН :…………………
 3. В СИК 211600023 на мястото на зам.председател Ганка Михнева Русева, да бъде назначена Петранка Димитрова Иванова ЕГН :………………
 4. В СИК 211600025 на мястото на секретар Дойчо Кънчев Дойчев, да бъде назначена Мария Славова Ганева, ЕГН:……………………….
 5. В СИК 211600025 на мястото на член Петранка Димитрова Иванова, да бъде назначена Михаела Генчева Петрова, ЕГН …………………….
 6. В СИК 211600026 на мястото на член Даниела Стоянова Катеринова да бъде назначена Божидара Светлинова Динев,а ЕГН : ……………………..
 7. В СИК 211600031 на мястото на секретар Емилия Панайотова Панайотова, да бъде назначена Тихомира Антонова Шуманова, ЕГН :……………
 8. В СИК 211600036 на мястото на секретар Диан Петров Илиев,да бъде назначен Диян Колев Колев, ЕГН : …………………………………
 9. В СИК 211600036 на мястото на член Мариана Недялкова Тенева, да бъде назначена Теодора Василева Стоева-Христова, ЕГН :…………………..
 10. В СИК 211600039 на мястото на зам.председател Даниела Русева Младенова, да бъде назначена Надя Русенова Баръмова, ЕГН:………………
 11. В СИК 211600046 с.Омарчево, на мястото на зам.председател Мирела Тенева Донева, да бъде назначена Даниела Стоянова Костадинова, ЕГН:……………
 12. В СИК 211600048 с.Прохорово на мястото на председател Данаил Тончев Недялков, да бъде назначена Диди Златева Златева, ЕГН : …………….
 13. В СИК 211600050 с.Сокол на мястото на зам.председател Диди Златева Златева, да бъде назначена Ваня Стойчева Стоянова, ЕГН:……………………….
 14. В СИК 211600051 с.Радево, на мястото на зам.председател Надя Русева Баръмова, да бъде назначена Росица Петрова Кунева, ЕГН: ……..
 15. В СИК 211600052 с.Млекарево, на мястото на председател Добрин Иванов Добрев, да бъде назначен Милен Стоянов Кунев, ЕГН :……….
 16. В СИК 211600053 с.Бял кладенец на мястото на председател Илия Милков Кънчев, да бъде назначена Добринка Йорданова Иванова, ЕГН :……………
 17. В СИК 211600055 с.Новоселец, на мястото на председател Георги Динков Дяков, да бъде назначена Дарина Костова Калчева, ЕГН :…………….
 18. В СИК 211600061 с.Любенец, на мястото на председател Иван Петков Томев, да бъде назначена Христина Манова Георгиева, ЕГН :…………….

 

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 23.09.2022 в 14:16 часа

Календар

Решения

 • № 192 -НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения ,домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

 • № 191-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 055

 • № 190-НС / 01.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 067

всички решения