Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 91-НС
Сливен, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Твърдица по предложение на КП „Продължаваме Промяната” при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 

 

Постъпило е предложение от ЕЛЕНА ДИМЧЕВА СТОЯНОВА, в качеството й на пълномощник на ТАТЯНА СЛАВОВА СУЛТАНОВА-СИВЕВА, представляващ КП „Продължаваме Промяната”   с вх. № 149/21.09.2022 г. , по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Твърдица.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Твърдица,  както следва:

 1. В СИК 212400001 на мястото на Дора Илиева Стоянова- председател , да бъде назначена Таня Станчева Станчева, ЕГН :………………….        
 2. В СИК 212400001 на мястото на Радка Иванова Белчева - член, да бъде назначена Преслава Станимирова Стоянова, ЕГН :………………..    
 3. В СИК 212400002 на мястото на Антоанета Петрова Генчева-Председател   , да бъде назначена Мария Тодорова Пешанова, ЕГН :………………….      
 4. В СИК 212400002 на мястото на Преслава Станимирова Стоянова- член, да бъде назначена Антоанета Петрова Генчева, ЕГН :…………………..    
 5. В СИК 212400003 на мястото Белчо Иванов Белчев – зам- председател, да бъде назначен Динко Иванов Влайков, ЕГН ……………………..         
 6. В СИК 212400003 на мястото Пенка Денкова Денкова - член, да бъде назначена Гергана Митева Крълева, ЕГН ……………………..
 7. В СИК 212400004 на мястото на Гергана Митева Крълева -секретар, да бъде назначена Тинка Тинчева Недялкова, ЕГН ……………………..
 8. В СИК 212400005 на мястото на  Христо Валентинов Дамянов - секретар, да бъде назначена Пепа Денкова Денкова, ЕГН ……………………..
 9. В СИК 212400005 на мястото на  Иван Петков Чомаков – член, да бъде назначен Христо Валентинов Дамянов, ЕГН ……………………..
 10. В СИК 212400007 на мястото на Тинка Тинчева Недялкова - секретар, да бъде назначена Дора Илиева Стоянова, ЕГН ……………………..
 11. В СИК 212400007 на мястото на Ангел Ангелов Панайотов -член, да бъде назначена Радка Иванова Белчева, ЕГН ……………………..
 12. В СИК 212400008 с.Оризаре, общ.Твърдица, на мястото на Петя Симеонова Колева – зам председател, да бъде назначена Дочка Колева Добрева, ЕГН ……………………..
 13. В СИК 212400009 с.Сборище, общ.Твърдица, на мястото на Цветелина Илкова Илиева –  председател, да бъде назначена Дарина Тодорова Маркова, ЕГН ……………………..
 14. В СИК 212400009 с .Сборище, общ.Твърдица, за свободното място на член, да бъде назначена Цветелина Илкова Илиева, ЕГН ……………………..
 15. В СИК 212400010 с. Сборище общ.Твърдица на мястото на Дарина Тодорова Маркова – зам председател, да бъде назначена Тинка Димитрова Петкова,

ЕГН ……………………..

 1. В СИК 212400011 гр.Шивачево, общ.Твърдица на мястото на Величка Атанасова Боева – председател, да бъде назначена Станка Кирова Михова, ЕГН……………………..
 2. В СИК 212400011гр.Шивачево ,общ.Твърдица, на мястото на Станка Кирова Михова - член, да бъде назначена Величка Атанасова Боев,а ЕГН :…………
 3. В СИК 212400013 гр.Шивачево, общ.Твърдица на мястото на Ваня Тодорова Ламбова – председател, да бъде назначена Славка Иванова Славова, ЕГН ……………………..
 4. В СИК 212400018, с.Боров дол,общ.Твърдица на мястото Георги Стоянов Георгиев– председател, да бъде назначена Светлана Златкова Колева, ЕГН ……………………..
 5. В СИК 212400018 с.Боров дол, общ.Твърдица на мястото на Илиана Георгиева Панайотова – член, да бъде назначен Георги Стоянов Георгиев, ЕГН……………………..
 6. В СИК 212400019 с. Жълт бряг,общ.Твърдица на мястото на Мария Тодорова Пешанова – зам председател, да бъде назначен Иван Петков Чомаков,

ЕГН ……………………..

 1. В СИК 212400020 с. Бяла паланка ,общ.Твърдица на мястото на Кадрие Хамидова Кулова – зам председател, да бъде назначен Мустафа Хасанов Мустафов, ЕГН :……………………..
 2. В СИК 21240020 с .Бяла паланка, общ.Твърдица на мястото на Мустафа Хасанов Мустафов - член, да бъде назначена Кадрие Хамидова Кулова,

      ЕГН ……………………..

 1. В СИК 212400020 с. Бяла паланка, общ. Твърдица на мястото на Динко Иванов Влайков- член, да бъде назначен Николай Петков Киров,

ЕГН ……………………..

 

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 23.09.2022 в 14:10 часа

Календар

Решения

 • № 192 -НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения ,домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

 • № 191-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 055

 • № 190-НС / 01.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 067

всички решения