Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 90-НС
Сливен, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП „Продължаваме Промяната” при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от ЕЛЕНА ДИМЧЕВА СТОЯНОВА, в качеството й на пълномощник на ТАТЯНА СЛАВОВА СУЛТАНОВА-СИВЕВА, представляващ КП „Продължаваме Промяната”   с вх. № 148/21.09.2022 г. , по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 1. В СИК 212000061 на мястото на Неда Кънчева Върбанова на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначен Атанас Петров Николов, ЕГН………..;
 2. В СИК 212000032 на мястото на Атанас Динков Георгиев на длъжност ПРЕДСЕДАТЕЛ,да бъде назначен Стоян Димов Стоянов, ЕГН………..;
 3. В СИК 212000054 на мястото на Ваня Петрова Долушанова на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначен Атанас Динков Георгиев, ЕГН………..;
 4. В СИК 212000055 на мястото на Мария Иванова Димитрова ,на длъжност СЕКРЕТАР,да бъде назначена Ралица Йорданова Кръцова,ЕГН………..;
 5. В СИК 212000059 на мястото на Пепа Петрова Севкова на длъжност ПРЕДСЕДАТЕЛ, бъде назначена Мария Иванова Димитрова, ЕГН………..;
 6. В СИК 212000060 на мястото на Светла Колева Георгиева,на длъжност СЕКРЕТАР да бъде назначена Миглена Колева Черганова, ЕГН………..;
 7. В СИК 212000061 на мястото на Николай Георгиев Георгиев,на длъжност ПРЕДСЕДАТЕЛ да бъде назначен Николай Петров Чакмаков, ЕГН………..;
 8. В СИК 212000079 на мястото на Станимира Христова Никифорова,на длъжност ПРЕДСЕДАТЕЛ да бъде назначена Диана Панайотова Чакмакова, ЕГН………..;
 9. В СИК 212000098 на мястото на Нели Атанасова Пенчева,на длъжност СЕКРЕТАР да бъде назначена Звезда Георгиева Димитроива-Кошничарова, ЕГН………..;
 10. В СИК 212000100 на мястото на Пламена Жечкова Пенчева,на длъжност ЧЛЕН да бъде назначена Нели Атанасова Пенчева, ЕГН………..;
 11. В СИК 212000101 на мястото на Жанета Димитрова Николова,на длъжност ПРЕДСЕДАТЕЛ да бъде назначена Пламена Жечкова Пенчева, ЕГН………..;
 12. В СИК 212000064 на мястото на Мария Петрова Дончева,на длъжност СЕКРЕТАР да бъде назначена Димитрина Йорданова Съмналиева, ЕГН………..;
 13. В СИК 212000062 на мястото на Димитрина Йорданова Съмналиева,на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначена Мария Петрова Дончева, ЕГН………..;
 14. В СИК 212000113 на мястото на Милена Йорданова Грабчева,на длъжност ПРЕДСЕДАТЕЛ да бъде назначена Ванина Димитрова Кутулова, ЕГН………..;
 15. В СИК 212000105 на мястото на Христина Георгиева Стефанова ,на длъжност СЕКРЕТАР да бъде назначена Иванка Иванова Георгиева, ЕГН………..;
 16. В СИК 212000033 на мястото на Таня Атанасова Атанасова,на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначена Мария Янкова Атанасова, ЕГН………..;
 17. В СИК 212000056 на мястото на Мария Янкова Атанасова,на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначена Таня Атанасова Атанасова ЕГН………..;
 18. В СИК 212000072 на мястото на Пенка Иванова Ахчиева,на длъжност ПРЕДСЕДАТЕЛ да бъде назначена Красимира Атанасова Кръцова, ЕГН………..;
 19. В СИК 212000053 на мястото на Светла Колева Георгиева,на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначен Димитър Георгиев Събев, ЕГН………..;
 20. В СИК 212000060 на мястото на: Димитър Георгиев Събев ,на длъжност: ЧЛЕН , да бъде назначен: Нели Димчева Стефанова ,ЕГН………..;
 21. В СИК 212000138 на мястото на: Антоанета Маринова Митева ,на длъжност: ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ , да бъде назначен Тянка Иванова Георгиева, ЕГН………..;
 22. В СИК 212000162 на мястото на: Димитър Андонов Такев ,на длъжност: ПРЕДСЕДАТЕЛ , да бъде назначен Ирена Василева Василева, ЕГН………..;
 23. В СИК 212000160 на мястото на: Сийка Христова Петрова ,на длъжност: ЧЛЕН , да бъде назначен Жельо Колев Великов, ЕГН………..;
 24. В СИК 212000148 на мястото на: Мима Христова Иванова ,на длъжност: СЕКРЕТАР, да бъде назначен Мария Георгиева Желева, ЕГН………..;
 25. В СИК 212000146 на мястото на: Исмаил Холилов Идризов ,на длъжност: ЧЛЕН , да бъде назначен Жанет Георгиева Кижева, ЕГН………..;
 26. В СИК 212000158 на мястото на: Валентин Александров Топалов ,на длъжност: ПРЕДСЕДАТЕЛ, да бъде назначен, Димитър Андонов Такев ЕГН………..;
 27. В СИК 212000045 на мястото на: Веска Иванова Добрева  ,на длъжност: ПРЕДСЕДАТЕЛ, да бъде назначен Василка Спасова Миткова, ЕГН………..;
 28. В СИК 212000002 на мястото на: Валя Вълчева Вичева ,на длъжност: СЕКРЕТАР, да бъде назначен Добринка Русева Иванова, ЕГН………..;
 29. В СИК 212000009 на мястото на: Станислава Стоянова Григорова ,на длъжност: ПРЕДСЕДАТЕЛ, да бъде назначен Николай Ангелов Ангелов, ЕГН………..;
 30. В СИК 212000024 на мястото на: Павел Атанасов Атанасов ,на длъжност: ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ , да бъде назначен Милена Димитрова Чернова, ЕГН………..;
 31. В СИК 212000029 на мястото на: Тошка Владимирова Добрева ,на длъжност: ЧЛЕН , да бъде назначен Мима Димитрова Димитрова, ЕГН………..;
 32. В СИК 212000165 на мястото на: Иван Стоянов Алексиев ,на длъжност: ЧЛЕН , да бъде назначен Стела Георгиева Атанасова, ЕГН………..;
 33. В СИК 212000091 на мястото на: Стайка Йорданова Йончева ,на длъжност: ЧЛЕН, да бъде назначен Тошка Николова Тодорова, ЕГН………..;
 34. В СИК 212000110 на мястото на: Панайот Стефанов Иванов ,на длъжност: ЧЛЕН , да бъде назначен Добри Петков Тодоров, ЕГН………..;
 35. В СИК 212000099 на мястото на: Таня Радостинова Кирова ,на длъжност: СЕКРЕТАР, да бъде назначен Румяна Динева Василева, ЕГН………..;
 36. В СИК 212000026 на мястото на: Димитър Цветков Турманов ,на длъжност: ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ, да бъде назначен Руси Станчев Господинов, ЕГН………..;
 37. В СИК 212000125 на мястото на: Янко Апостолов Янакиев ,на длъжност: ПРЕДСЕДАТЕЛ, да бъде назначен Александър Панайотов Гаджалов, ЕГН………..;
 38. В СИК 212000036 на мястото на: Силвия Атанасова Атанасова ,на длъжност: ПРЕДСЕДАТЕЛ , да бъде назначен Диана Кирилова Господинова, ЕГН………..;
 39. В СИК 212000123 на мястото на: Радостинка Николова Иванова ,на длъжност: ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ , да бъде назначен Анджелина Живкова Костадинова, ЕГН………..;
 40. В СИК 212000121 на мястото на: Яне Василев Янев ,на длъжност: ПРЕДСЕДАТЕЛ , да бъде назначен Зорница Атанасова Атанасова, ЕГН………..;
 41. В СИК 212000129 на мястото на: Стоян Краешников ,на длъжност: ПРЕДСЕДАТЕЛ, да бъде назначен Пламена Мирчева Панайотова, ЕГН………..;
 42. В СИК 212000137 на мястото на: Пламен Стоянов Воденичаров ,на длъжност: ЧЛЕН , да бъде назначен Валентин Александров Топалов, ЕГН………..;
 43. В СИК 212000062 на мястото на: Марио Петров Белов ,на длъжност: СЕКРЕТАР , да бъде назначен Таня Колева Райкова, ЕГН………..;
 44. В СИК 212000152 на мястото на Мария Димитрова Дедова,на длъжност Зам.председател , да бъде назначен Радостин Петров Тодоров ЕГН………..;
 45. В СИК 212000164 на мястото на Теодора Георгиева Тенева - ПРЕДСЕДАТЕЛ, да бъде назначена Петя Евтимова Стоева, ЕГН………..;
 46. В СИК 212000141 на мястото на Розалина Веселинова Митева,на длъжност ЧЛЕН , да бъде назначена Йорданка Андонова Славова ЕГН………..;
 47. В СИК 212000173 на мястото на Живко Михайлов Михалев,на длъжност ПРЕДСЕДАТЕЛ , да бъде назначен Ганчо Господинов Ганчев,ЕГН………..;
 48. В СИК 212000181 на мястото на Аксиния Любомирова Калайджиева,на длъжност ЧЛЕН , да бъде назначен Живко Михайлов Михалев ЕГН………..;
 49. В СИК 212000176 на мястото на Таня Пенчева Малакова,на длъжност ЧЛЕН , да бъде назначена Петранка Величкова Петкова ЕГН………..;
 50. В СИК 212000066 на мястото на Мелиса Орханова Азисова,на длъжност ПРЕДСЕДАТЕЛ , да бъде назначена Нина Живкова Вълева ЕГН………..;
 51. В СИК 212000097 на мястото на Любомир Анатолиев Чковлев,на длъжност СЕКРЕТАР , да бъде назначена Донка Петрова Вълкова ЕГН………..;
 52. В СИК 212000086 на мястото на Александър Панайотов Гаджалов,на длъжност СЕКРЕТАР , да бъде назначен Юра Велкова Челебиева-Михнева ЕГН………..;
 53. В СИК 212000168 на мястото на Тодорка Димитрова Минева,на длъжност ЧЛЕН , да бъде назначена Нина Кирилова Мекянова, ЕГН………..;

 

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 23.09.2022 в 15:10 часа

Календар

Решения

 • № 192 -НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения ,домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

 • № 191-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 055

 • № 190-НС / 01.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 067

всички решения