Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 89-НС
Сливен, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 

 

Постъпило е предложение от Даниела Димитрова Баджева /пълномощно от 11.08.2022г. с вх. № 7/16.08.2022г./ в качеството й на пълномощник на Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, представляващи коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“   с вх. № 140/21.09.2022 г.; вх.№ 145/21.09.2022 г. и вх.№ 157/23.09.2022 г по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 

 1. В СИК 212000115 Виолета Димитрова Жекова – зам -председател, да бъде заменена с Виктор Сърку, с ЕГН-……………………….
 2. В СИК 212000108 Иван Георгиев Чомпов – председател да бъде заменен с Виолета Димитрова Жекова, с ЕГН-……………….
 3. В СИК 212000023 Катя Зафирова Петкова - секретар, да бъде заменена с Светлана Сярова Кънева, с ЕГН-……………………….
 4. В СИК 212000140 Стоянка Щилиянова Пенева- член, да бъде заменена с Мариана Митрева Стефанова, с ЕГН-……………………….
 5. В СИК 212000173 Евлоги Христов Дурев- член, да бъде заменен с Маргарита Василева Йорданова, с ЕГН-……………………….
 6. В СИК 212000103 Силвия Атанасова Славова- член, да бъде заменена с Димитринка Иванова Стефанова, с ЕГН-……………………….
 7. В СИК 212000130 Евгения Иванова Добрева- член, да бъде заменена с Силвия Танева Томчева, с ЕГН-……………………….
 8. В СИК 212000148 Димитър Колев Колев - член, да бъде заменен с Пенка Йоргова Стайкова, с ЕГН-……………………….
 9. В СИК 212000143 Ростислава Иванова Иванова- член, да бъде заменена с Богомил Петков Митков, с ЕГН-……………………….
 10. В СИК 212000149 Ангел Симеонов Трифонов- член, да бъде заменен с Иван Илиев Георгиев с ЕГН-……………………….

 

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 23.09.2022 в 14:01 часа

Календар

Решения

 • № 192 -НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения ,домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

 • № 191-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 055

 • № 190-НС / 01.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 067

всички решения