Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 86-НС
Сливен, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Нова Загора по предложение на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от Климент Пламенов Шопов, в качеството му на пълномощник на Костадин Костадинов, представляващ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“   с вх. № 132/20.09.2022 г. , по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Нова Загора.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Нова Загора,  както следва:

 

 1. В СИК 211600002 гр. Нова Загора на мястото на: Ива Димитрова Митева –секретар, ЕГН…………. се назначава: Димитър Костов Михайлов- секретар, ЕГН……………
 2. В СИК 211600007 гр. Нова Загора на мястото на: Диана Славова Динева –член, ЕГН…………. се назначава: Диан Георгиев Костадинов-член , ЕГН……………
 3. В СИК 211600013 гр. Нова Загора на мястото на: Христина Иванова Радоева-член ,ЕГН…………. се назначава: Йоана Станимирова Кирчева-член, ЕГН……………
 4. В СИК 211600018 гр. Нова Загора на мястото на: Красимира Колева Николова-председател ,ЕГН…………. се назначава: Вили Мангър Песми-председател, ЕГН……………
 5. В СИК 211600023 гр. Нова Загора на мястото на: Димитър Костов Михайлов -секретар ,ЕГН…………. се назначава: Красимира Колева Николова-секретар, ЕГН……………
 6. В СИК 211600028 гр. Нова Загора на мястото на: Маринка Димитрова Стоилова-зам. председател ,ЕГН…………. се назначава: Светла Динева Стоянова-зам. председател , ЕГН……………
 7. В СИК 211600029 гр. Нова Загора на мястото на: Лидия Иванова Стамболийска-председател ,ЕГН…………. се назначава: Таня Тодорова Генчева-Петрова-председател , ЕГН……………
 8. В СИК 211600040 гр. Нова Загора на мястото на: Анелия Божидарова Макавеева –член ,ЕГН…………. се назначава: Живко Стоянов Чолаков-член, ЕГН……………
 9. В СИК 211600042 гр. Нова Загора на мястото на: Станчо Петков Петков-член, ЕГН…………. се назначава: Иван Динев Танев-член, ЕГН……………
 10. В СИК 211600043 гр. Нова Загора на мястото на: Иванка Дачева Атанасова—член ,ЕГН…………. се назначава: Светлана Динкова Караянчева-член, ЕГН……………
 11. В СИК 211600044 гр. Нова Загора на мястото на: Диан Георгиев Костадинов-зам. председател ,ЕГН…………. се назначава:  Стоянка Димитрова Григорова-зам. председател, ЕГН……………
 12. В СИК 211600046 гр. Нова Загора на мястото на: Йорданка Йорданова Иванова-член, ЕГН…………. се назначава: Марийка Драганова Тенева-член, ЕГН……………
 13. В СИК 211600048 гр. Нова Загора на мястото на: Теодора Иванова Стоянова-член ,ЕГН…………. се назначава: Мариана Николова Великова-член, ЕГН……………
 14. В СИК 211600055 гр. Нова Загора на мястото на: Величко Славово Величков-член ,ЕГН…………. се назначава: Калина Генчева Петрова-член, ЕГН……………
 15. В СИК 211600056 гр. Нова Загора на мястото на: Койка Стоянова Тодорова-член, ЕГН…………. се назначава: Иванка Атанасова Вичева-член, ЕГН……………
 16. В СИК 211600060 гр. Нова Загора на мястото на: Светла Динева Стоянова-член, ЕГН…………. се назначава: Петър Динев Петров-член , ЕГН……………

 

 ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 23.09.2022 в 13:49 часа

Календар

Решения

 • № 192 -НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения ,домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

 • № 191-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 055

 • № 190-НС / 01.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 067

всички решения