Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 85-НС
Сливен, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от Климент Пламенов Шопов , в качеството му на пълномощник на Костадин Костадинов, представляващ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“   с вх. № 132/20.09.2022 г. , по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 

 1. В СИК 212000005 гр. Сливен на мястото на: Мими Савова Бърданова-секретар, ЕГН………….се поставя: Христина Иванова Бакалова-секретар, ЕГН……………
 2. В СИК 212000030 гр. Сливен на мястото на: Стефка Божилова Петкова-секретар, ЕГН…………… се поставя: Ивелин Колев Иванов-секретар, ЕГН…….
 3. В СИК 212000032 гр. Сливен на мястото на: Мария Тодорова Касабова –член, ЕГН……….се назначава: Ваня Стоянова Иванова –член, ЕГН…………..
 4. В СИК 212000045 гр. Сливен на мястото на: Ваня Йорданова Дончева-член, ЕГН……….се назначава: Виктор Александров Димитров-член, ЕГН……………..
 5. В СИК 212000046 гр. Сливен на мястото на: Иван Неделчев Добрев –член, ЕГН……………се назначава: Маргарита Кръстева Димитрова-член, ЕГН……………
 6. В СИК 212000074 гр. Сливен на мястото на: Маргарита Кръстева Димитрова-секретар, ЕГН…………..се назначава: Димитър Любозаров Въндев – секретар, ЕГН………….
 7. В СИК 212000143 гр. Сливен на мястото на: Евгения Николаева Колева –член, ЕГН………….се назначава: Виктория Петева Видева –член ,ЕГН…………….
 8. В СИК 212000177 гр. Сливен на мястото на: Йордан Неделчев Янев-член, ЕГН……….се назначава: Андон Иванов Андонов-член, ЕГН……………….

 

  

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 23.09.2022 в 13:33 часа

Календар

Решения

 • № 192 -НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения ,домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

 • № 191-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 055

 • № 190-НС / 01.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 067

всички решения