Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 84-НС
Сливен, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП „ГЕРБ-СДС“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от Здравко Кирилов Костадинов в качеството му на пълномощник на Десислава Жекова Танева, в качеството му на пълномощник на Бойко Борисов, представляващ КП „ГЕРБ-СДС“ с вх. № 131/20.09.2022 г. и вх.№ 161/23.09.2022 г. по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 

 1. В СИК 212000050, гр. Сливен на мястото на: Константин Христов Янев – член , ЕГН……….се назначава: Васил Гроздев Гроздев - член, ЕГН………………
 2. В СИК 212000090, гр. Сливен на мястото на: Кремена Иванова Илиева – член , ЕГН……….се назначава: Пенка Михалева Димитрова - член, ЕГН………………
 3. В СИК 212000100, гр. Сливен на мястото на: Радка Тончева Иванова – член , ЕГН……….се назначава: Георги Христов Темелков - член, ЕГН………………
 4. В СИК 212000102, гр. Сливен на мястото на: Василка Спасова Миткова – член , ЕГН……….се назначава: Марина Тодорова Димитрова - член, ЕГН………………
 5. В СИК 212000111 , гр. Сливен на мястото на: Илия Василев Саздов – зам.председател , ЕГН……….се назначава: Владимир Георгиев Иванов - член, ЕГН………………

 

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 23.09.2022 в 13:31 часа

Календар

Решения

 • № 192 -НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения ,домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

 • № 191-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 055

 • № 190-НС / 01.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 067

всички решения