Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 82-НС
Сливен, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от РАЛИЦА ДОНКОВА ПАШОВА, в качеството й на пълномощник на Атанас Делибалтов, представляващ КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“   с вх. № 129/20.09.2022 г. , по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 1. В СИК 212000126, гр. Сливен на мястото на: Деница Росенова Стоянова-член, ЕГН………да се назначи: Росица Илиянова Стойчева –член, ЕГН……..
 2. В СИК 212000142, гр. Сливен на мястото на: Дейвид Деянов Дечев-зам. председател, ЕГН………..да се назначи: Василка Маринова Йорданова-зам. председател, ЕГН……….
 3. В СИК 212000171, гр. Сливен на мястото на: Стефко Марков Стефанов – зам. председател, ЕГН………да се назначи: Иванка Йорданова Иванова-зам. председател, ЕГН………….
 4. В СИК 212000172, гр. Сливен на мястото на: Иванка Йорданова Иванова –председател, ЕГН……….. да се назначи: Стефко Марков Стефанов-председател, ЕГН……….
 5. В СИК 212000173, гр. Сливен на мястото на: Цветелина Стойкова Карагенова - член, ЕГН………… да се назначи: Марийка Атанасова Янева-член, ЕГН…………..

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 23.09.2022 в 13:26 часа

Календар

Решения

 • № 192 -НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения ,домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

 • № 191-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 055

 • № 190-НС / 01.10.2022

  относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 067

всички решения