Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 81-НС
Сливен, 20.09.2022

ОТНОСНО: Определяне състава на обучаващите членове на РИК, определяне на дата и място за провеждане, по общини при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

С оглед необходимостта от провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни  комисии  и в изпълнение на задълженията по прилагането на Изборния кодекс и на основание чл. 70, ал.4 във вр. с чл.72, ал.1, т.3 от Изборния кодекс, РИК 21- Сливен

РЕШИ: 

ОПРЕДЕЛЯ обучаващи членове на РИК 21– Сливен, дата и място за провеждане на обученията, както следва:  

 1. ЗА ОБЩИНА СЛИВЕН:

Дата: 26.09.2022 г.  /понеделник/ - 09:30 ч. за СИК от 212000 001 до 212000 126     13:00 ч. за СИК от  212000 127 до 212000 183

Място на провеждане: Зала "Сливен" – гр. Сливен

 • Минко Стефанов и Стелли Стефанова
 • Минко Стефанов и Венета Манолова -Драганова

 

2. ЗА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА:

Дата: 27.09.2022 /вторник/ -10:00 часа

Място на провеждане: Театрален салон на читалище „Диньо Петров“

 • Стелли Стефанова и Сребрина Ганушева

 

 1. ОБЩИНА ТВЪРДИЦА 

Дата: 27.09.2022 /вторник/ - 13:00 часа

Място на провеждане: Читалище „Св.Св.Кирил и Методий“, малка зала

 • Стелли Стефанова и Сребрина Ганушева

 

 1. ЗА ОБЩИНА КОТЕЛ

Дата: 27.09.2022 /вторник /- 11:00 часа

Място на провеждане: Сграда на читалище – гр. Котел

 1. Росица Тодорова и Севда Османова

 

           Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 20.09.2022 в 13:41 часа

Календар

Решения

 • № 194-НС / 05.10.2022

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 193-НС / 04.10.2022

  относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

 • № 192-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения