Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 80-НС
Сливен, 20.09.2022

ОТНОСНО: Определяне на секции за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението в Община Нова Загора при произвеждане на изборите за народни представители на 02 Октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, във връзка с чл.10, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1328-НС от 25.08.2022 г. на ЦИК, както и писмо изх. РД-14-40-00-107/15.09.2022 г. от кметa на Община Нова Загора  и регистрирано вх.№ 124/19.09.2022 г. по описа на РИК,  РИК 21 – Сливен

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ секции на първи етаж за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението в Община Нова Загора, както следва:

Номер на избирателна секция:               Място на гласуване, адрес:

 

211600 001                                                   ПГТТ „Атанас Димитров“

211600 005                                                   НУ“Св.ПаисийХилендарско“                               

211600 020                                                   СУ „Иван Вазов“ – начален етап

211600 022                                                   СУ „Иван Вазов“ – централна сграда

211600 026                                                   ЦСОП „Тодор Самодумов“

 

ОБЯВЯВА телефон 0457/62121 и 0457/57019 за заявки за помощ и транспорт в изборния ден.

           Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 20.09.2022 в 13:36 часа

Календар

Решения

  • № 192 -НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения ,домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

  • № 191-НС / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 055

  • № 190-НС / 01.10.2022

    относно: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 067

всички решения