Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 52-НС
Сливен, 12.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” В ОБЩИНА СЛИВЕН при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление и предложение от РАЛИЦА ДОНКОВА ПАШОВА, в качеството й на пълномощник на Атанас Делибалтов, представляващ КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“   с вх. № 81/09.09.2022 г. , вх. № 89/09.09.2022 г.  и вх. № 91/12.09.2022 г.  по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 1. В СИК 2 на мястото на член Маринела Николаева Милкова   ……    , да бъде назначена Мирослава Миткова Тодорова       …..     .
 2. В СИК 3 на мястото на член Стелка Стойчева Гагова    ……, да бъде назначена Радостина Георгиева Колева     ……
 3. В СИК 4 на мястото на член Николина Колева Марчева           …., да бъде назначена Златка Кирилова Парушева …..
 4. В СИК 5 на мястото на член Пенко Сашев Бърнев         …., да бъде назначена Милка Колева Кирова           …..
 5. В СИК 6 на мястото на член Сашо Атанасов Бърнев     ….., да бъде назначена Теодора Димитрова Бугова    ….
 6. В СИК 7 на мястото на член Марияна Колева Ковачева           …., да бъде назначена Теодора Митева Димитрова  ….
 7. В СИК 10 на мястото на председател Милка Колева Кирова…., да бъде назначена Марияна Колева Ковачева      ….
 8. В СИК 11 на мястото на председател Гергана Георгиева Торлакова-Абделхай Али …., да бъде назначена Мариана Димитрова Генова    ….
 9. В СИК 12 на мястото на член Мариела Димитрова Сотирова…, да бъде назначена Николина Колева Марчева        …
 10. В СИК 13 на мястото на член Веслана Тодорова Казакова       …, да бъде назначена Галина Костова Цанева        …
 11. В СИК 16 на мястото на член Антоанета Живкова Стойкова   …, да бъде назначен Петър Димитров Бугов       …
 12. В СИК 18 на мястото на председател Желязко Господинов Георгиев …, да бъде назначена Йордан Владимиров Минчев         ………………
 13. В СИК 19 на мястото на член Венета Йорданова Йонкова       …, да бъде назначен Добри Петров Георгиев      …
 14. В СИК 20 на мястото на член Радостина Георгиева Колева      …, да бъде назначена Илия Тенев Петков           …
 15. В СИК 21 на мястото на член Ванина Димитрова Викилева    …, да бъде назначена Радина Ивайлова Русева      …
 16. В СИК 22 на мястото на член Наталия Алексеевна Стайкова   …, да бъде назначена Румяна Димитрова Костадинова     …
 17. В СИК 23 на мястото на член Иванка Стефанова Щилиянова  …, да бъде назначена Цветка Атанасова Славова  …
 18. В СИК 24 на мястото на член Мария Сандева Кокошкова        …, да бъде назначена Пенка Пеева Карабаджакова         …
 19. В СИК 25 на мястото на член Велин Велков Велчев      …, да бъде назначена Иванка Стефанова Щилиянова   …
 20. В СИК 26 на мястото на член Йордан Петров Атанасов           …, да бъде назначена Светлана Пеева Христанова    …
 21. В СИК 27 на мястото на зам.председател Георги Йорданов Йорданов           …, да бъде назначена Мария Пламенова Русева         …
 22. В СИК 30 на мястото на председател Мария Пламенова Русева          …, да бъде назначен Георги Йорданов Йорданов …
 23. В СИК 34 на мястото на член Галина Костова Цанева   …, да бъде назначен Велин Георгиев Джукелов                 
 24. В СИК 39 на мястото на зам.председател Явор Димитров Гечев         …, да бъде назначена Любомира Стефанова Сотирова    …
 25. В СИК 43 на мястото на секретар Йорданка Райнова Банева    …, да бъде назначен Иван Костадинов Иванов             …
 26. В СИК 44 на мястото на член Христо Стоянов Христов           …, да бъде назначена Мария Кондева Желева       …
 27. В СИК 45 на мястото на член Румянка Цанкова Иванова         …, да бъде назначена Цеци Георгиева Иванова  …
 28. В СИК 46 на мястото на председател Мария Кондева Желева  …, да бъде назначена Пенка Стоянова Щилиянова          …
 29. В СИК 47 на мястото на член Димитър Пламенов Петров        …, да бъде назначена Даниела Димитрова Томова   …
 30. В СИК 48 на мястото на член Валентина Динева Чалъкова      …, да бъде назначена Доника Станимирова Атанасова     …
 31. В СИК 49 на мястото на зам.председател Християн Мирославов Торлозов   …, да бъде назначен Станимир Атанасов Едрев  …
 32. В СИК 50 на мястото на секретар Петър Димитров Бугов        …, да бъде назначена Марияна Димитрова Колева   …
 33. В СИК 51 на мястото на член Мария Йовчева Едрева    …, да бъде назначена Радостинка Митева Едрева            …
 34. В СИК 52 на мястото на член Радост Иванова Иванова …, да бъде назначена Веселина Валентинова Семова           …
 35. В СИК 55 на мястото на председател Радостинка Митева Едрева       …, да бъде назначена Мария Йовчева Едрева        …
 36. В СИК 56 на мястото на член Мирослава Сергеева Бекярова   …, да бъде назначена Милен Атанасов Едрев        …
 37. В СИК 57 на мястото на член Галина Красимирова Стойкова …, да бъде назначена Мирослава Сергеева Бекярова    …
 38. В СИК 58 на мястото на член Ирена Красимирова Айранова  …, да бъде назначена Йорданка Георгиева Георгиева           …
 39. В СИК 62 на мястото на член Радостина Красимирова Димитрова     …, да бъде назначен Йордан Събев Събев           …
 40. В СИК 63 на мястото на председател Валентин Йорданов Андреев    …, да бъде назначен Християн Мирославов Торлозов   …
 41. В СИК 64 на мястото на зам.председател Наташа Димитрова Димитрова     …, да бъде назначена Кремена Димова Димитрова   …
 42. В СИК 65 на мястото на секретар Валя Йосифова Терзиева     …, да бъде назначена Светлана Йорданова Русева    …
 43. В СИК 66 на мястото на член Радостинка Русева Георгиева                …, да бъде назначена Ивелина Валентинова Господинова         …
 44. В СИК 67 на мястото на член Мара Атанасова Цанкова                       …, да бъде назначена Красимира Иванова Бакалова        …
 45. В СИК 68 на мястото на секретар Васил Василев Йорданов     …, да бъде назначена Татяна Златанова Зехирева-Митева           …
 46. В СИК 69 на мястото на член Антон Красимиров Николов      …, да бъде назначена Мара Атанасова Цанкова             …
 47. В СИК 70 на мястото на член Марийка Стойкова Георгиева                …, да бъде назначена Иван Пламенов Иванов    …
 48. В СИК 71 на мястото на Красимира Николова Дончева …, да бъде назначена Кристина Янакиева Димитрова    …
 49. В СИК 72 на мястото на член Катя Пенчева Петрова               …, да бъде назначена Борис Николов Велков       …
 50. В СИК 73 на мястото на зам.председател Йорданка Петрова Митева             …, да бъде назначена Марийка Стойкова Георгиева              …
 51. В СИК 74 на мястото на член Станка Димитрова Карлова                   …, да бъде назначен Антон Красимиров Николов          …
 52. В СИК 75 на мястото на председател Тодор Златев Тодоров    …, да бъде назначена Красимира Николова Дончева   …
 53. В СИК 76 на мястото на зам.председател Светлана Василева Михайлова                  …, Нели Тодорова Милкова   …
 54. В СИК 77 на мястото на секретар Владимир Йорданов Дюлгеров      …, да бъде назначена Роса Тодорова Григорова …
 55. В СИК 78 на мястото на председател Георги Димитров Андреев        …, да бъде назначена Галина Йорданова Георгиева         …
 56. В СИК 79 на мястото на член Теодора Демирева Янъкова       …, да бъде назначена Дора Митева Стойнова     …
 57. В СИК 80 на мястото на член Марияна Димитрова Колева      …, да бъде назначена Галя Демирева Георгиева …
 58. В СИК 81 на мястото на член Руси Станев Станев         …, да бъде назначена Веселина Димитрова Василева           …
 59. В СИК 82 на мястото на член Тереза Стоянова Гайдова           …, да бъде назначена Теодора Демирева Янъкова   …
 60. В СИК 83 на мястото на член Мария Георгиева Кадънкова      …, да бъде назначена Мариана Георгиева Георгиева           …
 61. В СИК 84 на мястото на председател Галина Йорданова Георгиева   …, да бъде назначен Станимир Митев Господинов        …
 62. В СИК 85 на мястото на член Николай Костадинов Карагьозов          …, да бъде назначена Венета Петрова Карлова     …
 63. В СИК 86 на мястото на член Гергана Миткова Стефанова      …, да бъде назначен Николай Костадинов Карагьозов       …
 64. В СИК 88 на мястото на член Галя Демирева Георгиева           …, да бъде назначена Валентина Динева Чалъкова      …
 65. В СИК 89 на мястото на секретар Дора Митева Стойнова        …, да бъде назначена Койка Георгиева Николова …
 66. В СИК 90 на мястото на член Станимир Митев Господинов    …, да бъде назначена Жанина Димитрова Златанова          …
 67. В СИК 91 на мястото на член Николай Панайотов Стефанов   …, да бъде назначена Николинка Алексиева Алексиева          …
 68. В СИК 92 на мястото на член Дияна Тодорова Милева …, да бъде назначена Саша Кънева Колева           …
 69. В СИК 94 на мястото на член Димитър Николов Бацов …, да бъде назначен Александър Божидаров Иванов  …
 70. В СИК 95 на мястото на секретар Роса Тодорова Григорова    …, да бъде назначена Мария Вълчева Вълчева      …
 71. В СИК 96 на мястото на член Александър Божидаров Иванов …, да бъде назначен Димитър Николов Бацов         …
 72. В СИК 99 на мястото на зам.председател Георги Сашев Георгиев      …, да бъде назначен Симон Минас Варлиян        …
 73. В СИК 101 на мястото на секретар Николинка Алексиева Алексиева …, да бъде назначена Наташа Димитрова Димитрова      …
 74. В СИК 102 на мястото на член Даниела Добринова Неделчева           …, да бъде назначена Милка Тодорова Петрова   …
 75. В СИК 103 на мястото на председател Даниел Симеонов Телалев      …, да бъде назначен Петър Димитров Пенев       …
 76. В СИК 104 на мястото на член Дияна Митева Маринова-Даракчиева …, да бъде назначена Румяна Иванова Радева…
 77. В СИК 107 на мястото на член Атанас Александров Генчев    …, да бъде назначена Динка Андонова Петрова   …
 78. В СИК 108 на мястото на член Яна Георгиева Миткова            …, да бъде назначена Сияна Георгиева Георгиева           …
 79. В СИК 109 на мястото на член Хрисимира Радомирова Димитрова    …, да бъде назначена Христина Николаева Цочева         …
 80. В СИК 110 на мястото на член Иванка Иванова Георгиева      …, да бъде назначен Васил Георгиев Енчев        …
 81. В СИК 112 на мястото на зам.председател Михаил Петков Петков    …, да бъде назначен Георги Сашев Георгиев       …
 82. В СИК 113 на мястото на секретар Нася Пенкова Добрева       …, да бъде назначена Ваня Георгиева Славова   …
 83. В СИК 114 на мястото на председател Кремена Димова Димитрова   …, да бъде назначен Иван Георгиев Фарашев   …
 84. В СИК 115 на мястото на член Светлана Йорданова Русева     …, да бъде назначена Ирена Стефанова Семерджиева    …
 85. В СИК 116 на мястото на член Живко Златев Петков    …, да бъде назначен Светослав Петров Грабчев          …
 86. В СИК 117 на мястото на член Преслава Кирилова Димитрова           …, да бъде назначен Димитър Стефанов Митев  …
 87. В СИК 118 на мястото на зам.председател Радостина Иванова Петкова        …, да бъде назначен Щилиян Георгиев Щилиянов         …
 88. В СИК 119 на мястото на секретар Иван Георгиев Фарашев    …, да бъде назначена Милена Иванова Грабчева                …
 89. В СИК 120 на мястото на председател Диляна Йорданова Кюпева     …, да бъде назначен Радко Христов Асенов       …
 90. В СИК 121 на мястото на член Стефан Лечев Кунев     …, да бъде назначен Дейвид Георгиев Димитров      …
 91. В СИК 122 на мястото на член Янко Николов Николов…, да бъде назначена Стоянка Георгиева Георгиева      …
 92. В СИК 123 на мястото на секретар Славка Бахова Бекова        …, да бъде назначена Живка Атанасова Христова …
 93. В СИК 124 на мястото на член Кунка Славчева Димитрова     …, да бъде назначен Георги Янков Янев   …
 94. В СИК 125 на мястото на член Цонка Стоянова Динева           …, да бъде назначена Нейка Петрова Иванова      …
 95. В СИК 130 на мястото на председател Недялка Николова Хлебарова …, да бъде назначен Димитър Петров Въндев     …
 96. В СИК 132 на мястото на член Йорданка Тодорова Кирова     …, да бъде назначена Марияна Христова Русева       …
 97. В СИК 134 на мястото на зам.председател Арзу Мустафова Маджарова       …, да бъде назначена Йорданка Тодорова Кирова     …
 98. В СИК 142 на мястото на зам.председател Иван Костадинов Иванов             …, да бъде назначен Дейвид Деянов Дечев          …
 99. В СИК 144 на мястото на член Валентин Василев Ангелов      …, да бъде назначена Даниела Иванова Иванова     …

100.В СИК 164 на мястото на член Иван Николов Колев    …, да бъде назначен Пенко Кънчев Господинов         …;      

101.В СИК 169 на мястото на зам.председател Габриела Ненчева Ненчева         …,  да бъде назначена Янка Петрова Стойкова …

102.В СИК 182 на мястото на член Красимира Иванова Бакалова …, да бъде назначен Костадин Недков Костадинов  ….

 • В СИК 31 на мястото на член Димо Славчев Тенев, да бъде назначена Анна Ненчева Даскалова
 1. В СИК 34 на мястото на член Велин Георгиев Джукелов, да бъде назначена Деница Тошкова Драгиева
 • В СИК 36 на мястото на член Мариела Стоянова Лискова, да бъде назначена Росица Стефанова Добрева
 • В СИК 55 на мястото на председател Мария Йовчева Едрева, да бъде назначена Теодора Демирева Янъкова
 • В СИК 64 на мястото на зам.председател Кремена Димова Димитрова, да бъде назначена Мария Йовчева Едрева
 • В СИК 67 на мястото на член Красимира Иванова Бакалова, да бъде назначен Симон Минас Варлиян
 • В СИК 82 на мястото на член Теодора Демирева Янъкова, да бъде назначена Красимира Иванова Бакалова
 • В СИК 99 на мястото на зам.председател Симон Минас Варлиян, да бъде назначена Кремена Димова Димитрова
 • В СИК 165 на мястото на член Росица Стефанова Добрева, да бъде назначен Велин Георгиев Джукелов
 • В СИК 64 на мястото на зам. Председател Мария Йовчева Едрева, да бъде назначена Красимирка Борисова Димитрова
 • В СИК 150 на мястото на секретар Анка Тодорова Друмева, да бъде назначен Илиян Василев Зайков
 • В СИК 155 на мястото на член Петко Димитров Кънев, да бъде назначена Надежда Тодорова Недева

 

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 12.09.2022 в 12:53 часа

Календар

Решения

 • № 194-НС / 05.10.2022

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 193-НС / 04.10.2022

  относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

 • № 192-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения