Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 51-НС
Сливен, 12.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление и предложение от Даниела Димитрова Баджева /пълномощно от 11.08.2022г. с вх. № 7/16.08.2022г./ в качеството й на пълномощник на Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, представляващи коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“   с вх. № 78/07.09.2022 г.  по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 

 1. В СИК № 2120 00 071, гр. Сливен - ОСВОБОЖДАВА Мариян Костадинов Михайлов, с ЕГН........., като председател и НАЗНАЧАВА Донка Койчева Въндева с ЕГН…… тел……
 2. В СИК № 2120 00 007, гр. Сливен - ОСВОБОЖДАВА Драгомир Николаев Драганов с ЕГН........., като член и НАЗНАЧАВА Стефка Тодорова Колева с ЕГН…… тел……
 3. В СИК № 2120 00 131, с. Стара река - ОСВОБОЖДАВА Цветелина Василева Василева, с ЕГН........., като член и НАЗНАЧАВА Костадин Йорданов Станев, с ЕГН…… тел……
 4. В СИК № 2120 00 132, с.Изгрев - ОСВОБОЖДАВА Иванка Дончева Донева, с ЕГН …… като член, и НАЗНАЧАВА Стоянка Николова Станева с ЕГН…… тел……
 5. В СИК № 2120 00 133, с.Божевци - ОСВОБОЖДАВА Цонка Стойкова Йорданова, с ЕГН …… като член, и НАЗНАЧАВА Марияна Костадинова Маринова, с ЕГН…… тел……

 

 

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

 

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 12.09.2022 в 12:52 часа

Календар

Решения

 • № 194-НС / 05.10.2022

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 193-НС / 04.10.2022

  относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

 • № 192-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения