Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 178-НС
Сливен, 01.10.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП „ГЕРБ-СДС“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление и предложение от Здравко Кирилов Костадинов /в качеството му на пълномощник на Бойко Методиев Борисов, представляващ КП „ГЕРБ-СДС“ с вх. № 281/01.10.2022г. по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 

 1. В СИК 212000134, гр. Сливен на мястото на: Христина Василева Драганова  - секретар, ЕГН………….. се назначава: Пламен Атанасов Драганов, ЕГН…………..;
 2. В СИК 212000088,гр.Сливен на мястото на: Цветан Тодоров Константинов - член, ЕГН…………..се назначава: Георги Христов Ганев-член, ЕГН……………..

 

ДА СЕ ИЗДАДAЕ ново удостоверение (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободената да се анулира издаденото и такова.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 01.10.2022 в 17:56 часа

Календар

Решения

 • № 194-НС / 05.10.2022

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 193-НС / 04.10.2022

  относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

 • № 192-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения