Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 175-НС
Сливен, 01.10.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от РАЛИЦА ДОНКОВА ПАШОВА, в качеството й на пълномощник на Атанас Делибалтов, представляващ КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх. № 242/29.09.2022 г. и 285/01,10,2022, по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 1. В СИК 212000156, гр. Сливен на мястото на: Петя Илиева Петрова-член, ЕГН………да се назначи: Габриела Славова Славова –член, ЕГН……..
 2. В СИК 212000136, гр. Сливен на мястото на: Стефан Христов Стефанов-член, ЕГН………да се назначи: Петър Младенов Михалев –член, ЕГН……..
 3. В СИК 212000028,гр. Сливен на м ястото на Красимира Кръстева Узова-Семкова-член, ЕГН…………се назначава: Йордан Петров Атанасов-член,ЕГН……………….

ДА СЕ ИЗДАДЕ ново удостоверение (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободената да се анулира издадените и такова.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 01.10.2022 в 17:49 часа

Календар

Решения

 • № 194-НС / 05.10.2022

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 193-НС / 04.10.2022

  относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

 • № 192-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения