Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 153-НС
Сливен, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от Климент Пламенов Шопов , в качеството му на пълномощник на Костадин Костадинов, представляващ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“   с вх. № 247/29.09.2022 г. , по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 

 1. В СИК 212000011 гр. Сливен на мястото на: Живко Димов Иванов-секретар, ЕГН………….се поставя: Юлияна Александрова Робовска, ЕГН……………
 2. В СИК 212000050 гр. Сливен на мястото на: Димитрина Йовчева Димитрова-член, ЕГН…………… се поставя: Иванка Вълева Терзиева, ЕГН…….
 3. В СИК 212000076 гр. Сливен на мястото на: Мария Сярова Великова–член, ЕГН……….се назначава: Господин Ванев Панайотов, ЕГН…………..
 4. В СИК 212000112 гр. Сливен на мястото на: Николай Андреев Николов-секретар, ЕГН……….се назначава: Марияна Тодорова Нкосана, ЕГН……………..
 5. В СИК 212000115 гр. Сливен на мястото на: Станимир Петков Бъчваров-член, ЕГН……….се назначава: Цонка Господинова Иванова, ЕГН……………..
 6. В СИК 212000123 гр. Сливен на мястото на: Петя Милкова Георгиева-член, ЕГН……….се назначава: Мина-Мария Янчева Димова, ЕГН……………..
 7. В СИК 21200084 гр. Сливен на мястото на: Златомир Христов Златев- член, ЕГН……….се назначава: Десислава Златкова Апостолова, ЕГН……………..
 8. В СИК 212000150 с. Старо село на мястото на: Евгения Николаева Колева-член, ЕГН……….се назначава: Георги Димов Богданов, ЕГН……………..
 9. В СИК 212000137 с. Новачево на мястото на: Зюмбюл Ибрямова Хасанова-член, ЕГН……….се назначава: Диляна Георгиева Петрова, ЕГН……………..

  

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 30.09.2022 в 17:12 часа

Календар

Решения

 • № 194-НС / 05.10.2022

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 193-НС / 04.10.2022

  относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

 • № 192-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения