Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 152-НС
Сливен, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Котел по предложение на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от Даниела Димитрова Баджева /пълномощно от 11.08.2022г. с вх. № 7/16.08.2022г./ в качеството й на пълномощник на Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, представляващи коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“   с вх. № 251/30.09.22 г.  и вх.256/30.09.2022 г. по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Котел.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Котел,  както следва:

 

1.В СИК 211100001 с.Боринци, община.Котел – член, Енчо Крумов Китанов ,да бъде заменен с Йорданка Дончева Димова ,ЕГН……………..

 

2.В СИК 211100010 с.Кипилово, общ..Котел – член, Анка Стефанова Китанова ,да бъде заменена с Христина Кондева Балабанова ,ЕГН……………..

 

3.В СИК 211100011 гр..Котел – член, Стефка Димитрова Куцарова ,да бъде заменена с Иван Жендов Куцаров,ЕГН……………..

 

4.В СИК 211100032 с.Ябланово общ..Котел – член, Ахмед Кадиров Моллов ,да бъде заменен с Халит Мустафа Баджак ,ЕГН……………..

 

5.В СИК 211100033 с.Ябланово, община Котел – член, Фатме Якубова Дуралиева ,да бъде заменена с Айсел Хасанова Чакърова,ЕГН……………..

 

6.В СИК 211100029 с.Филаретово, общ..Котел – член, Халит Мустафа Баджак,да бъде заменен с Гюлтен Ефраимова Ибрямова ,ЕГН……………..

 

7.В СИК 211100026 с.Стрелци, общ..Котел – член, Иван Жендов Куцаров,да бъде заменен с Елена Анастасова Янкова ,ЕГН……………..

 

 

 

ДА СЕ ИЗДАДАТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 30.09.2022 в 17:10 часа

Календар

Решения

  • № 194-НС / 05.10.2022

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 193-НС / 04.10.2022

    относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

  • № 192-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения