Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 150-НС
Сливен, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Твърдица по предложение на ПП „ Има такъв народ“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от МАРИЕЛА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА, в качеството й на пълномощник на Станислав Тодоров Трифонов, представляващ ПП „ Има такъв народ“  с вх. № 249/30.09.2022 г.  по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Твърдица.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Твърдица,  както следва:

 

  1. В СИК 212400015 на мястото на Станислава Караиванова, ЕГН………….. на длъжност ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛ, да бъде назначена Нина Денчева Железарова , ЕГН………..;

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ ново удостоверение (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободения да се анулира издаденото му такова.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 30.09.2022 в 17:05 часа

Календар

Решения

  • № 194-НС / 05.10.2022

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 193-НС / 04.10.2022

    относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

  • № 192-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения