Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 144-НС
Сливен, 29.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на членове на СИК 2120 00188 на територията на община Сливен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от ИК и в изпълнение на Решение №1233-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК е постъпила заповед № РД15-1680/29.09.2022 г. на кмета на Община Сливен за образуване на избирателна секция в САГБ „Ева“ ЕООД, гр Сливен и се определя адреса й.  Постъпило е и предложение с вх. № 244/29.09.2022 г. по описа на РИК 21 - Сливен от кмета на Община Сливен за назначаване състава на СИК 2120 00 188. 

            Към предложението са приложени изискуемите от Изборния кодекс документи:

           1.Писмено предложение за съставите на СИК от кмета на Община Сливен, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка;

           2.Предложенията на партиите и коалициите.

 

            Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Сливен  са приключили с постигнато съгласие между участниците относно определяне на поименния състав на секционна избирателна комисия  2120  00 188 на територията на община Сливен.

            С оглед на изложеното и на основание чл.70 ал.1 т.4, чл. 72, ал.1, т.4, чл.91, ал.11 от Изборния кодекс във вр. с Решение № 1233-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия 21- Сливен,

 

РЕШИ:

 

НАЗНАЧАВА състава на СИК № 2120 00 188 в  САГБ “ЕВА“ ЕООДкакто следва:

Председател –   СЪБИ ТОДОРОВ СЪБЕВ

Зам.-председател – ПЕТЯ ЕВТИМОВА СТОЕВА

Секретар – РОСИЦА ГЕОРГИЕВА КАЛЧЕВА

Член –  ГЮЛДЕН МУСТАФОВА ЮСЕИНОВА

Член – СИМЕОН АНДОНОВ ДИМОВСКИ

Член  - МАРИЯ ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА

Член -  ДИЯН ГАНЧЕВ ГАНЕВ

 

ДА СЕ ИЗДАДAТ удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), на новоназначените членове.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 29.09.2022 в 17:19 часа

Календар

Решения

  • № 194-НС / 05.10.2022

    относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 193-НС / 04.10.2022

    относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

  • № 192-НС / 02.10.2022

    относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения