Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 139-НС
Сливен, 29.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП „Продължаваме Промяната” при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от ЕЛЕНА ДИМЧЕВА СТОЯНОВА, в качеството й на пълномощник на ТАТЯНА СЛАВОВА СУЛТАНОВА-СИВЕВА, представляващ КП „Продължаваме Промяната”   с вх. № 234/29.09.22г. по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 1. В СИК 212000065 на мястото на Даниела Звезделинова Кафеджиева на длъжност председател, да бъде назначена Кирил Христов Христов, ЕГН………..;
 2. В СИК 212000175 с. Тополчане на мястото на Татяна Миткова Колева,на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначен Димитър Трифонов Колев, ЕГН………..;
 3. В СИК 212000049 на мястото на Теодора Красимирова Скубарева на длъжност председател, бъде назначен Галя Щилянова Бойчева, ЕГН………..;
 4. В СИК 212000111 на мястото на Нина Йорданова Атанасова, на длъжност секретар да бъде назначена Минко Асенов Георгиев, ЕГН………..;
 5. В СИК 212000172 с. Жельо войвода на мястото на Пенка Василева Грозева,на длъжност ЧЛЕН да бъде назначена Валентина Георгиева Вълева, ЕГН………..;
 6. В СИК 212000173 с. Жельо войвода на мястото на Никола Спасов Грозев,на длъжност член да бъде назначена Добринка Василева Стефанова, ЕГН………..;
 7. В СИК 212000072 на мястото на Красимира Атанасова Кръцова, на длъжност председател да бъде назначен Илия Иванов Иванов, ЕГН………..;
 8. В СИК 212000091 на мястото на Тошка Николова Тодорова на длъжност член да бъде назначена Моньо Валентинов Монев, ЕГН………..;
 9. В СИК 212000099 на мястото на Димитър Трифонов Колев- член, да бъде назначена Татяна Миткова Колева, ЕГН :……………
 10. В СИК 21200074 на мястото на Атанас Койчев Андонов-член, да бъде назначен Павел Атанасов Атанасов, ЕГН :………………..
 11. В СИК 212000020 на мястото на Росица Георгиева Дончева- зам-председател да бъде назначена Юлия Димитрова Кадирева, ЕГН……….
 12. В СИК 212000021 на мястото на Иван Михайлов Иванов-председател да бъде назначена Тонка Георгиева Иванова ЕГН:…..

 

ДА СЕ ИЗДАДAТ  нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 29.09.2022 в 15:54 часа

Календар

Решения

 • № 194-НС / 05.10.2022

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 193-НС / 04.10.2022

  относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

 • № 192-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения