Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 135-НС
Сливен, 29.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на ПП „ Има такъв народ“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от МАРИЕЛА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА, в качеството й на пълномощник на Слави Трифонов, представляващ ПП „ Има такъв народ“  с вх. № 233/29.09.2022 г.  по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

1.В СИК 212000020  на мястото на Станислав Петров Костадинов, ЕГН………….. на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначен Виктор Димитров Кърпачев, ЕГН………….., на длъжност ЧЛЕН,  образование средно, телефон  …..

 

 1. В СИК 212000033 на мястото на Райна Димитрова Митева, ЕГН………………….,  на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначена Стоян Йорданов Стоянов, ЕГН………….., образование средно, телефон  ……..

 

 1. В СИК 212000056 на мястото на Маргарита Петрова Добрева, ЕГН…………………., на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначена  Ивелина Радева Динева,   на длъжност ЧЛЕН, ЕГН………….., образование висше, телефон……. 

 

 1. В СИК 212000082 на мястото на Дебора Христова Христова, ЕГН…………………., на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначен  Янчо Петров Баев,   ЕГН………….., образование средно, телефон………..

 

 1. В СИК 212000107 на мястото на Кирил Жоров Димитров, ЕГН……….., на длъжност ПРЕДСЕДАТЕЛ, да бъде назначена  Яна Георгиева Миткова, ЕГН………….., на длъжност ЧЛЕН,  тел. ……

 

 1. В СИК 212000118 на мястото на Красимир Стойчев Стойков, ЕГН…………..на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначен Мартин Евгениев Минчев , ЕГН………….., образование висше, телефон  …..

 

 1. В СИК 212000125 на мястото на  Мария Георгиева Сотйкова,  ЕГН…………………. на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначена Василка Янкова Апостолова, ЕГН………….., образование средно, телефон  …….

        

 1. В СИК 212000144 на мястото на Николай Митков Митев,  ЕГН………………….,  на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначена Янина Стоянова Радева, ЕГН………….., образование средно, телефон  ……..

 

 1. В СИК 212000163 на мястото на Атанас Андонов Атанасов,  ЕГН………………….,  на длъжност ЧЛЕН, да бъде назначена Михаил Кирилов Георгиев, ЕГН………….., образование средно, телефон  ……..

 

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Елизабет Александрова Кендерян

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 29.09.2022 в 15:46 часа

Календар

Решения

 • № 194-НС / 05.10.2022

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 193-НС / 04.10.2022

  относно: Приемане и обработка на секционните протоколи с резултатите от гласуването в СИК № 2120 00 055

 • № 192-НС / 02.10.2022

  относно: Постъпила жалба за нарушение на Изборния кодекс във връзка с правилата за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и др. специализирани институции за предоставяне на социални услуги- нарушение на чл.9 ал.6 от Изборния кодекс.

всички решения