10.11.2016

Информация за Председателите на Секционни избирателни комисии

1.На основание чл.117, ал.6, изречение 1. от Избоpния кодекс информираме всички председатели на СИК, че по време на избирателния вот на 13.11.2016 год. в една секция не могат да присъстват повече от един застъпник и представител на една кандидатска двойка за Президент и вицепрезидент.

2.Въз основа на протоколно решение от 10 ноември 2016 г. на Централната избирателна комисия Ви уведомяваме, че при произвеждане на новия (втори) тур на 13.11.2016 г.:
-Печатите върнати в общинските администрации след първия тур се раздават на СИК на случаен принцип в запечатан плик и се нараняват повторно при откриване на изборния ден;
-След приключване на изборния ден и предаване от копия от протокола с изборните резултати на лицата, които имат право, подпечатване на лентата, с която се запечатва торбата с бюлетините и другите книжа и материали, печатът се прибира в торбата, в отделен плик.

09.11.2016

График за предаване на изборни книжа и материали за 12.11.2016

На основание чл. 72, ал.1, т.18 във вр. с чл.215, ал.1 от Изборни кодекс РИК – 21 – Сливен уведомява членовете на Секционни избриталени комисии/СИК/ в общините Сливен, Н. Загора, Котел и Твърдица че  РИК 21 Сливен прие със свое решение № 75-ПВР/НР от 26.10.2016 год. график за предаване на изборни книжа и материали на СИК в предизборния ден, който график от решението остава валиден и за 12.11.2016 год. както и отговорни членове на РИК за връзка с всяка СИК.
Предаването на изборните книжа и материали става само срещу представяне на лична карта на Председател или Зам. председател и издадени от РИК Удостоворения Приложение № 27-ПВР/НР от изборните книжа на Председател или зам. председател, секретар и член на всяка СИК, предложени от различни партии и коалиции от партии.

Решение № 75-ПВР/НР от 26.10.2016 год. може да отворите ТУК.

08.11.2016

Образец на бюлетина за гласуване II тур

В изпълнение на указания, дадени с писмо с изх.№ ПВР-15-172/26.10.2016г. на Централна избирателна комисия, РИК 21- Сливен публикува сканиран образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката II тур на 13.11.2016г.

Образец на бюлетината може да видите ТУК

04.11.2016

Брой секции в 21 Избирателен район Сливен

На основание чл.72, ал.1, т.4 и т.6 във връзка с чл.9, ал.6 и ал.8 от ИК, РИК – Сливен информира:

1.Общ брой секции- 305 бр.

2.Брой на секции открити в лечебни заведения-3 бр.

3.Брой секции открити в домове за стари хора- 1 бр.

4.Брой секции в места за лишаване от свобода и за задържане- 2 бр.

/ Арест на Следствие- 1 бр и Затвор- Сливен- 1 бр/

5.Брой на ПСИК- 1 бр.

01.11.2016

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 06 НОЕМВРИ 2016 г.

ОБЩИНА

ДАТА

ЧАС

ОБЩИНА СЛИВЕН          

01.11.2016 г

14.30 ч.

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА           

02.11.2016 г

14.30 ч

ОБЩИНА КОТЕЛ

03.11.2016 г

14.00 ч.

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

03.11.2016 г.

15.00 ч.

31.10.2016

Обучение на съставите на СИК за провеждане на " Машинно гласуване"

На вниманието на Ръководствата на СИК, в които ще се провежда Машинно гласуване:

за Сливен:СИК от 212000001 до 212000006; от 212000027 до 212000031

За Н. Загора: СИК 211600003 и 211600004

За Котел: СИК 211100011 и СИК 211100012

На основание чл. 72 , ал. 1, т.3 РИК 21 Сливен определи ден и час за провеждане на обучение на СИК за Машинно гласуване, както следва:


-Място: зала „Георги Данчев“ в Областна администрация – Сливен, ул.“Димитър Добрович“ № 3

-Дата/час: 03.11.2016 г. от 13.00 ч.

На обучението ще присъстват представители на "Сиела- Норма" АД , изпълнител по договор за доставка на Машини за гласуване.

ПРИСЪСТВИЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО !!!

30.10.2016

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В РАБОТАТА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Съгласно разпоредбата  на чл.97, ал.4  от ИК, членовете на секционните избирателни комисии, регистрирани като безработни и/ или с право на социално подпомагане, не се лишават  от получаването на обезщетение и/ или помощи, както и не се изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства.

29.10.2016

График за предаване на изборни книжа

На основание чл. 72, ал.1, т.18 във вр. с чл.215, ал.1 от Изборни кодекс РИК – 21 – Сливен уведомява членовете на Секционни избриталени комисии/СИК/ в общините Сливен, Н. Загора, Котел и Твърдица че  РИК 21 Сливен прие със свое решение № 75-ПВР/НР от 26.10.2016 год. график за предаване на изборни книжа и материали на СИК в предизборния ден на 05.11.2016 год. както и отговорни членове на РИК за връзка с всяка СИК.
Предаването на изборните книжа и материали става само срещу представяне на лична карта на Председател или Зам. председател и издадени от РИК Удостоворения Приложение № 27-ПВР/НР от изборните книжа на Председател или зам. председател, секретар и член на всяка СИК, предложени от различни партии и коалиции от партии.

Решение № 75-ПВР/НР от 26.10.2016 год. може да отворите ТУК.

29.10.2016

В помощ на избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването

В изпълнение на задълженията си по чл.234 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Сливен информира избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за мерките, позволяващи им да гласуват в изборния ден, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., а именно:

1.Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да правят заявки за оказване на помощ и транспортиране до избрана от тях секция за гласуване на следните телефони:

За община Сливен:

Телефон за заявки в изборния ден: 044/611-215

За община Нова Загора

Телефон за заявки в изборния ден: 0457/6-21-21

За община Котел

Телефон за заявки в изборния ден:      0453/4 20 40

За община Твърдица

Телефон за заявки в изборния ден:     0454/4 23 15 и 0454/4 23 11

2. РИК- Сливен определи секции по чл.10, ал.1 от ИК на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването по общини, както следва:

За община Сливен с Решение № 69 -ПВР-НР от 26.10.2016 г.

Номер на избирателна секция:                         Място на гласуване:

212000 003                                                    ІІ СОУ „Христо Ботев” гр.Сливен

212000 013                                                    СУ“Хаджи Мина Пашов“

212000 028                                                    ІІІ ОУ”Д-р Иван Селимински” гр.Сливен

212000 052                                                    VІІ ОУ”Панайот Хитов” гр.Сливен 

212000 061                                                    Х ОУ”Йордан Йовков” гр.Сливен

212000 067                                                    ХІІ Основно училище – гр.Сливен

212000 083                                                    ХІ Основно училище – гр.Сливен

212000 106                                                    VІІІ Основно училище – гр.Сливен 

212000 124                                                    ІХ Основно училище – гр.Сливен

212000 168                                                    Основно училище с.Крушаре

За община Нова Загора с Решение № 55-ПВР-НР от 22.10.2016 г.

Номер на избирателна секция:             Място на гласуване:

211600026                                                     ПУ”Т.Самодумов” гр.Нова Загора

 

За община Котел с Решение № 74 -ПВР-НР от 26.10.2016 г.

Номер на избирателна секция:          Място на гласуване:

211100013                                                     СОУ ”Г.С.Раковски”Котел

211100004                                                     Основно училище с.Градец

 

За община Твърдица с Решение № 79 -ПВР-НР от 26.10.2016 г.

Номер на избирателна секция:          Място на гласуване:

 

212400002                                                     Твърдица пл.“Свобода“8

212400003                                                     Читалище Твърдица

212400011                                                     гр.Шивачево

 

28.10.2016

Обучение съставите на СИК

Централната избирателна комисия уведомява, че е изработила обучителен материал за секционните избирателни комисии, в който нагледно е показала най-важните действия на СИК в изборния ден. Материала можете да видите ТУК.

28.10.2016

Секции определени за машинно гласуване в Район 21 Сливен

Район № 21 – Сливен, гр. Котел 

315.

211100011

316.

211100012

 СОУ - Гимназиален курс 

Район № 21 – Сливен, гр. Нова Загора 

317.

211600003

318.

211600004

 СОУ „Хр. Ботев“ - централна сграда 

 Район № 21 – Сливен, гр. Сливен 

319.

212000001

320.

212000002

321.

212000003

322.

212000004

323.

212000005

324.

212000006

 ул. „Московска“ № 6б, ОУ „Христо Ботев“ 

325.

212000027

326.

212000028

327.

212000029

328.

212000030

329.

212000031

 ул. „Драгоман“ № 1, ОУ „Д-р Иван Селимински“

27.10.2016

Образец на бюлетина за гласуване

В изпълнение на указания, дадени с писмо с изх.№ ПВР-15-172/26.10.2016г. на Централна избирателна комисия, РИК 21- Сливен публикува сканиран образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016г.

Образец на бюлетината може да видите ТУК.

21.10.2016

Съобщение

Във връзка със Заповед № РД-12-898/19.10.2016 на кмет на община Н. Загора Ви уведомяваме, че избирателна секция 211600044 в с. Езеро, община Н. Загора от ЦДГ ще бъде преместена в Клуб на пенсионера с. Езеро, община Н. Загора. 

13.10.2016

Изисквания при регистрация на "ЗАСТЪПНИЦИ" /на основание РЕШЕНИЕ № 3493-ПВР София, 15.09.2016/

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАСТЪПНИЦИТЕ

1.Кандидатите от кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват техните интереси пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.

2.Застъпник може да бъде лице, което е навършило е 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

3.Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Едно и също лице може да бъде регистрирано като застъпник на една и съща кандидатска листа в повече от един район/ не се отнася за РИК 21-Сливен, където няма райони/. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

4.Общият брой на застъпниците на кандидати от всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) за страната - броя на избирателните секции в съответния район. За Район 21- Сливен, към 25.10.2016 те са 300.

ДОКУМЕНТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ В РИК- СЛИВЕН

-Приложение № 39-ПВР от изборните книжа, подадено до 3 ноември 2016 г.

Забележка: Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

-Приложение № 39-ПВР от изборните книжа- Списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата

Забележка: Приложената електронна таблица в excel формат /изтеглете от ТУК/ извършва следните проверки:

Файлът проверява за коректно въведен ЕГН (некоректните се оцветяват в червено), както и за дублиран ЕГН (дублираните се оцветяват в синьо)

-Приложение № 40-ПВР от изборните книжа- заместващите застъпници, подадено до изборния ден – 5 ноември 2016 г

-Приложение № 41-ПВР от изборните книжа- Декларацията се подписва лично от кандидатът за застъпник /или от упълномощено лице/ и се прилага към другите изискуеми документи.

Забележка: Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния район.

Предизборните щабове на участващите в изборния процес партии, коалиции от партии и инициативни комитети изготвят самостоятелно "пълномощните" за своите застъпници, както и задължителните баджове. Удостовеpенията се издават от РИК- Сливен.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Регистрацията на представители в РИК- Сливен става с попълнен списък Приложение 2, както на хартиен, така и на електронен носител при условие, че лицата не се регистрирани по другите категории като наблюдатели, застъпници или анкетьори. За тях Информационно обслужване- София извършва същите проверки както при категория Застъпници.

Предизборните щабове на участващите в изборния процес партии, коалиции от партии и инициативни комитети изготвят самостоятелно "пълномощните" за своите представители, както и задължителните баджове.

Председател на РИК 21- Сливен

Росица Тодорова

13.10.2016

Обучение съставите на СИК

С решение № 14-ПВР/НР гр.Сливен, 13.10.2016 г. РИК 21 Сливен определи датата и мястото за провеждане на обучение на членовете на СИК на територията на РИК-21 Сливен, както и състава на обучаващите членове на РИК, по общини, както следва:

ЗА ОБЩИНА СЛИВЕН:

Място: Зала на Симфоничен оркестър, сграда НТС

Дата: 28.10.2016 г. от 10.00 ч. за членове на СИК № 01 – СИК № 060
         28.10.2016 г. от 13.30 ч. за членове на СИК № 61 – СИК 126 и СИК № 183
         29.10.2016 г  от 10.00 ч. за членове на СИК № 127 – СИК № 182

Обучаващи: 1.Валентина Георгиева
                   2.Мария Чомпова
                   3.Севда Османова

 
ЗА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА:

Място: Зала Театрален салон на читалище „Диньо Петров“

Дата: 27.10.2016 г.от 10.00 ч. за членове на СИК № 01 – СИК № 063

 

ЗА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА:

Място: Зала читалище „Св.св.Кирил и Методий“

Дата: 27.10.2016 г.от 13.30 ч. за членове на СИК № 01 – СИК № 020

 

ЗА ОБЩИНА КОТЕЛ:

Място: Зала на Общински съвет – Котел в Община Котел

Дата: 28.10.2016 г.от 13.00 ч. за членове на СИК № 01 – СИК № 033

Обучаващи:  1.Росица Колева
                    2.Росица Тодорова
                    3.Радка Пенева

10.10.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия -Сливен нaпомня, че на 22 октомври 2016 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания,  които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но  желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия  на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум  насрочени за 06 ноември 2016г., могат да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец   (Приложение  23-ПВР/НР) от изборните книжа, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за вписването им в избирателния списък по настоящ адрес.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от  5 /пет / дни преди изборния ден , т. е. 31.10.2016г.  при условие,  че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна секция /ПСИК/.

10.10.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия -Сливен нaпомня, че на 22 октомври 2016 г. изтича срокът, в който избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес  за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум  насрочени за 06 ноември 2016г.

Заявлението се подава  до кмета на общината или до кметския наместник в писмена форма по образец    / Приложение № 14-ПВР/НР / от изборните книжа, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната  община  по настоящия адрес на лицето.

05.10.2016

Съобщение

    На 10.10.2016 год. /понеделник/ от 13:00 е насрочено заседание на Районна избирателна комисия 21 Сливен, което ще състои в Заседателна зала "Г.Данчев" на Областна администрация Сливен, ул. Димитър Добрович 3.

    Председател на РИК 21: Росица Тодорова

21.09.2016

Съобщение

         На 26.09.2016 год. /понеделник/ от 13:00 е насрочено поредното заседание на Районна избирателна комисия 21 Сливен, което ще състои в Заседателна зала "Г.Данчев" на Областна администрация Сливен, ул. Димитър Добрович 3.

         Председател на РИК 21: Росица Тодорова

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 233-ПВР / 13.11.2016

  относно: Корекция в окончателния (финалния) протокол на СИК 2120 00 029 и СИК № 2120 00 006, получени от машината за гласуване машинно гласуване.

 • № 232-ПВР / 13.11.2016

  относно: Промяна в състава на СИК в Община Нова Загора по предложение на Инициативния комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 13 ноември 2016 г.и по предложение на коалиция ББЦ- Нова Загора

 • № 231-ПВР / 13.11.2016

  относно: Постъпило искане с вх.380/ 13.11.2016г. от Стоян Пенев- упълномощен представител на ПП“ АТАКА“ за област Сливен

всички решения