Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 83-НС
Сливен, 20.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Нова Загора по предложение на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД” при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е предложение от Георги Великов Балабанов, в качеството му на пълномощник на Стефан Динчев Янев, председател и представляващ ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД”, с вх. № 140/18.03.2023 г. и Вх.143/20.03.2023г., по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Нова Загора.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                  

Р Е Ш И :

 

 ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Нова Загора,  както следва:

 

 1. В СИК 211600019, на мястото на Диана Недялкова Николова на длъжност член, да бъде назначен Свилен Христов Димитров, ЕГН………..;
 2. В СИК 211600021, на мястото на Надя Русева Баръмова, на длъжност член, да бъде назначен а Добринка Добрева Цонева, ЕГН………..;
 3. В СИК 211600026, на мястото на Събина Дечева Шуманова, на длъжност член, да бъде назначена Диана Йорданова Иванова, ЕГН………..;
 4. В СИК 211600042, на мястото на Стоян Иванов Георгиев, на длъжност член, да бъде назначен Петър Русев Петров, ЕГН………..;
 5. В СИК 211600063, на мястото на Валентина Динева Илиева, на длъжност член, да бъде назначена  Галя Митева Сепетлиева, ЕГН………..;

 

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 20.03.2023 в 13:55 часа

Календар

Решения

 • № 195-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

 • № 194-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

 • № 193-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения